Logotype

Boka hotell

Projektet som går under namnet, hotellbranschen i förändring, sträcker sig fram till slutet av 2024 och omkring 2 000 medarbetare på bolagets svenska hotell kommer att kompetensutvecklas inom flertalet olika roller..jpg

Scandic kompetensutvecklar 2 000 medarbetare

Pressmeddelande | Talang & karriär | 6 dec, 2023 | 09:00 CET
Den svenska besöksnäringen har stora utmaningar i att hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden och Scandic är inget undantag. Under 2023 tog Scandic saken i egna händer och lanserade ett omfattande nationellt projekt, medfinansierat av Europeiska unionen, för att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för bolagets medarbetare i syfte att säkra det interna kompetensbehovet.

Tillväxtverket analyser av besöksnäringen och de utvecklingsscenarier som identifierar vad som krävs om svensk besöksnäring fortsatt ska kunna ligga i framkant, visar att en begränsad förmåga till kompetensutveckling kan leda till en försvagad konkurrenskraft för hotellbranschen. Mot denna bakgrund kombinerat med bolagets egna insikter har Scandic sökt och fått beviljat medel från Europiska unionen för att kartlägga behov, utbildningsformer och kompetensområden för att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för ledare och medarbetare på Scandic i Sverige. Projektet som går under namnet, hotellbranschen i förändring, sträcker sig fram till slutet av 2024 och omkring 2 000 medarbetare på bolagets svenska hotell kommer att kompetensutvecklas inom flertalet olika roller.

- Att Scandic under två år fått beviljade medel för att säkerställa och implementera kompetensutvecklingsinsatser för omkring 2 000 av våra medarbetare är helt unikt. Pandemin medförde att många kollegor lämnade besöksnäringen för andra branscher, något som bidragit till ett ökat kompetensglapp. Som en av de största arbetsgivarna inom näringen måste vi ta ansvar för att dels öka branschens attraktionskraft på arbetsmarknaden och säkerställa att våra medarbetare har de bästa förutsättningarna att skapa ytterligare gästvärde och leverera service- och gästupplevelser i världsklass. Genom projektet säkrar vi en långsiktig hållbar kompetenstillväxt och konkurrenskraft för Scandic, säger Pia Nilsson Hornay, L&D Manager och ansvarig för ESF-projektet på Scandic Hotels i Sverige.

  Sedan projektet lanserades under 2023 har Scandic identifierat flertalet kompetensområden för utbildning och fram till 2024 utbildas medarbetare inom service och bemötande, ledarskap, affärsmannaskap, trygghet och säkerhet samt yrkesspecifika utbildningar inom kök, servis, reception och housekeeping.

  - Jag är stolt över att vi på Scandic tar vara på möjligheten att på ett snabbt och effektivt sätt erbjuda relevanta utbildningar för våra medarbetare på hotellen. Det ger dem en starkare grund att stå på och underlättar deras förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter, vilket i längden genererar ökad yrkesstolthet, gästnöjdhet och en allmän kompetenshöjning. Det visar att vi tar ansvar för att utveckla branschen och bygga ett ännu starkare Scandic, säger Johanna Thermaenius, HR-direktör på Scandic Hotels i Sverige.

   Projektet som medfinansieras av Europiska unionen har skapat ett stort internt engagemang. Under 2023 har hundratals medarbetare genomfört kompetenshöjande utbildningar inom olika områden. Efter avslutat projekt kommer Scandic fortlöpande implementera och vidareutveckla kompetensutvecklingsinsatser inom den interna utbildningsplattformen, Scandic Academy.
    

   För mer information, vänligen kontakta:
   Oscar Brehmer, Communication Manager, Scandic Hotels Group
   Email: oscar.brehmer@scandichotels.com
   Telefon: +46 721 709 297

   Bilder

   • Projektet som går under namnet, hotellbranschen i förändring, sträcker sig fram till slutet av 2024 och omkring 2 000 medarbetare på bolagets svenska hotell kommer att kompetensutvecklas inom flertalet olika roller..jpg

   Prenumerera

   Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.