Logotype

Boka hotell

ScandicMotenF.jpeg

Scandic inför klimatberäknade menyer

Pressmeddelande | Hållbarhet | 19 nov, 2019 | 08:00 CET
Den 3 februari inför Scandic klimatberäknade fest- och eventmenyer skapade av Scandic Culinary Team. Klimatberäkningarna visar hur stor påverkan en portion av receptet har, och hur stor andel av din dagliga ”klimatbudget” portionens klimatpåverkan motsvarar.

Den 3 februari inför Scandic klimatberäknade fest- och eventmenyer skapade av Scandic Culinary Team. Klimatberäkningarna visar hur stor påverkan en portion av receptet har, och hur stor andel av din dagliga ”klimatbudget” portionens klimatpåverkan motsvarar. Med klimatmärkningen får Scandics gäster en tydligare bild över varje maträtts påverkan och en möjlighet att göra ett aktivt val ur ett klimatperspektiv.

För att nå FN:s klimatmål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad krävs en halvering av klimatpåverkan genom ändrade matvanor. Scandics nya klimatmärkning sätter receptens påverkan i relation till en daglig klimatbudget för mat. Att hålla sig inom budgeten innebär att klimatpåverkan av en dags måltider är mindre än hälften, under 2,7 kg CO2e per person och dag, jämfört med ett svenskt/nordiskt genomsnitt som idag ligger på ca 5,5 kg CO2e per person. 

– Det är tydligt att vi måste se över vår konsumtion av livsmedel, som idag står för en fjärdedel av den globala klimatpåverkan. Klimatberäkningarna ger både oss på Scandic och konsumenten en tydlig bild över hur vi ska göra våra val för att konsumera livsmedel på ett hållbart sätt som kan ta oss in i framtiden. Vi ska fortsätta äta gott men vi ska göra det smart, säger Thomas Fankl, ansvarig Food & Beverage, Scandic Sverige.

Recepten för event och fest har tagits fram av Scandics Culinary Team. Teamet utgörs av sju representanter under ledning av Scandic Sveriges kökschef Pontus Wellén. Deltagarna representerar olika hotell och regioner i Sverige, och de utmärker sig alla på särskilda sätt inom kreativitet och hållbarhet i köket. Klimatberäkningen av recepten har i sin tur gjorts av Orkla Foods Sverige. En symbol på varje recept visar vilken klimatpåverkan en portion har och hur många procent av en mer klimatanpassad daglig konsumtion rätten utgör. Initiativet införs på samtliga Scandic-hotell i hela Sverige och börjar gälla från 3 februari.

– Vi vill hjälpa restauratörer att göra medvetna val för att minska avtrycket på vår planet. Därför har vi tagit fram konceptet med en klimatbudget för mat. Det gör det lätt att jämföra olika recept och förstå hur stor klimatpåverkan maten faktiskt har, säger Lars Lundahl, miljöchef på Orkla Foods Sverige.

Så funkar klimatmärkningen:

  • Klimatpåverkan räknas som utsläpp av växthusgaser och utrycks i koldioxid-ekvivalenter (CO2e).
  • I Sverige ligger vår klimatpåverkan från mat i dag på i snitt 5,5 kg CO2e per person och dag och en halvering innebär 2,7 kg CO2e per dag och person. Detta är vår dagliga ”klimatbudget”.
  • Klimatpåverkan för recepten i Orkla Foods Sveriges receptbank har beräknas med hjälp av RISE klimatdatabas för livsmedel, branschdata för transporter och data från producenter och Orklas fabriker.
  • Klimatmärkningen visar hur stor klimatpåverkan en portion av receptet har och hur stor andel av din dagliga ”klimatbudget” portionens klimatpåverkan motsvarar.
  • Ett lägre procenttal innebär alltså en lägre klimatpåverkan. En lunch bör exempelvis ligga på omkring 30% om man vill hålla sig inom sin dagliga klimatbudget.

Mer om hållbar mat på Scandic finns att läsa här.


För mer information, kontakta:

Christine Fraser, Kommunikation Scandic Sverige
E-post: christine.fraser@scandichotels.com
Telefon: +46 704 39 41 44

Bilder

  • ScandicMotenF.jpeg
  • Handskaladerkorsyradfnklbakadgulbetacitronmajonsrostadhasselntochsotadpujrolk..jpeg
  • Chokladochntganachepmrdegsbottenserverasmedhalloncremeochhalloncrisp..jpeg

Prenumerera

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.