Logotype

Boka hotell

Scandic minskar sin miljöpåverkan - Hållbarhets­rapport första halvåret 2013

Pressmeddelande | Hållbarhet | 2 sep, 2013 | 08:11 CEST
Rapporten för 2013 redovisar fortsatt minskning inom vatten­, energi­ och avfall. Under första halvåret 2013 jmf samma period förra året minskade Scandics energi­förbrukning med -0,42%, vatten­ med -3,26% samt osorterat avfall med -10,17%. Dock har koldioxidutsläppen ökat med 4,71%, vilket företrädesvis beror på ändrade energi­-inköp i tredje part av den externa fjärrvärmeleverantören.

Rapporten för 2013 redovisar fortsatt minskning inom vatten­, energi­ och avfall. Under första halvåret 2013 jmf samma period förra året minskade Scandics energi­förbrukning med -0,42%, vatten­ med -3,26% samt osorterat avfall med -10,17%. Dock har koldioxidutsläppen ökat med 4,71%, vilket  företrädesvis beror på ändrade energi­-inköp i tredje part av den externa fjärrvärmeleverantören.

Scandic har arbetat med hållbarhets­frågor sedan mitten på 90-talet. Vatten­, energi­, avfall och koldioxidutsläpp är några av de områden som koncernen mäter varje månad för att ständigt förbättra hållbarhets­arbetet. Arbetet ger resultat både avseende minskad miljöpåverkan och även flertalet erkännanden och utmärkelser.

Förbättringar som påverkat miljön

Under våren har Scandic genomfört en rad förbättringar som påverkat miljö- och klimatbelastningen. Som nya energi­snåla och miljömärkta TV-skärmar, att aktivt arbeta med att reducera svinnet från sina restauranger samt genomfört renoveringar och ombyggnationer som resulterat i mer energi­effektiva hotell, t.ex. smartare köksutrustning, bättre ljus- och ventilationsreglering och kontroll på vatten­flöden.

– Vatten­, energi­, avfall och koldioxidutsläpp är områden som hotellen kan påverka, genom styrda inköp, teknisk utrustning och medarbetarnas beteenden. Vi styr mot mindre ”fotavtryck” genom utbildning av medarbetare, anpassning av rutiner och policys samt inköp. Vi har en CO2-målsättning att ha noll kg utsläpp år 2025 från vår egen verksamhet säger Inger Mattsson, Scandics Hållbarhets­chef.

Sedan våren 2013 har Scandic arbetat aktivt med så kallad ”waste management/avfalls kontroll” på samtliga hotell. Genom att utbilda medarbetare, kontorollera inköp och hur mycket som produceras till varje givet tillfälle samt informera gästerna är målet att reducera svinnet från t.ex. frukosten med drygt 30%, från dagens 141 gram/gäst till 90 gram/gäst. Som ett resultat av detta kan vi se att osorterat avfall minskar med -10,17%.

Utmärkelser inom miljöarbetet

Scandic har, för tredje året i rad, röstats fram till den mest miljömedvetna hotellkedjan av svenska konsumenter via Sustainable Brands, som årligen undersöker och rangordnar hur företag arbetar med sitt miljöansvar och sociala ansvarstagande. Scandic har även tilldelats ”Gold Medal” av GBTA, Global Business Travel Association som en reseleverantör med ett miljöarbete i framkant.

Nybyggda Scandic Kristiansand Bystranda hotell kunde redan vid premiären uppvisa Svanenmärket. Detta tack vare en miljösmart byggnad, redan anpassad drift och kunnig personal som ansökan gick igenom till öppningen samt att byggnaden är en låg energi­förbrukare.

Scandics hållbarhets­arbete

Scandic är branschledande i fråga om hållbarhets­arbete, och utsågs tidigare i år till den mest hållbara hotellkedjan i en omröstning bland svenska konsumenter. 1993 började Scandic utarbeta ett hållbarhets­program som anses vara det bästa i branschen. Enligt detta ska beslut som fattas i den dagliga verksamheten genomsyras av miljömässiga, ekonomiska och sociala hänsyn.

Mer information om Scandics hållbarhets­arbete finns på
www.scandichotels.com/betterworld

Nyckeltal januari – augusti 20132012 per gästnatt


2013 per gästnatt


Förändring av totala värden*Osorterat avfall, kg

0,49

0,46

-10,17%

Energi­förbrukning, kWh

47,32

49,20

-0,42%


Vatten­förbrukning, l

203,43

205,50

-3,26%


Fossila koldioxidutsläpp, kg**

2,21

2,42

4,71

* Scandics totala förbrukning, bortsett från antal gäster

**Anledningen till att koldioxidutsläppen har ökat med 4,71% beror på ändrade energi­inköp i tredje part av den externa fjärrvärmeleverantören. De fjärrvärmeverk Scandic är knutna till har redovisat ökad andelen fossila bränslen som bas för den värme och kyla som levereras till Scandic. Scandics förhoppning är att i framtiden kunna påverka denna värme och kyla i rätt riktning mot lägre miljöbelastning.

För mer information, kontakta:
Anna-Klara Lindholm, PR ansvarig Scandic, tel 0709-73 52 31
Inger Mattsson, Hållbarhets­ansvarig Scandic, tel 0709-73 50 19 

Bilder

  • Sustainability.gif

Prenumerera

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.