Logotype

Boka hotell

Scandic har halverat sina koldioxidutsläpp

Pressmeddelande | Hållbarhet | 29 mar, 2012 | 09:00 CEST
Inför Earth Hour visar Scandic reella resultat. 2007 satte Scandic upp målet; helt koldioxidneutralt till 2025. På de fyra år som gått har delmålet nåtts att halvera utsläppen. Scandic använder nu uteslutande använder förnybar energi­ från vind och vatten­ i de nordiska länderna. Scandic utsågs tidigare i år till den mest hållbara hotellkedjan i en omröstning bland svenska konsumenter.

- All el som används kommer från vind- och vatten­kraft

Snart är det dags att släcka lamporna under årets klimatmanifestation Earth Hour. Hotellkedjan Scandic gör dock mer än att släcka ner, och kan visa på reella resultat. 2007 satte Scandic upp målet att bli helt koldioxidneutralt till 2025, och på de fyra år som har gått sedan dess har man lyckats nå delmålet att halvera utsläppen. Att detta har varit möjligt beror på att Scandic nu uteslutande använder förnybar energi­ från vind och vatten­ för att fylla sina behov av elektricitet i alla de nordiska länderna.

Skälet till att Scandic lyckades nå sitt delmål är att man nu använder sig av förnybara energi­källor i hela Norden. Fram till nyligen gjordes detta bara i Sverige och Norge.

 – Vi är väldigt stolta över att vi lyckades nå våra ambitiösa mål genom att se över vår förbrukning och våra energi­avtal, säger Inger Mattsson, hållbarhets­ansvarig i Scandic. Miljöarbetet är en integrerad del av vår verksamhet, och vår strategi har varit att aktivt söka efter nya sätt att minimera vår miljöpåverkan. Det här senaste steget att bara använda vatten­- och vindkraftsproducerad el i alla våra hotell i Norden är vi mycket stolta över.

De sista stegen mot koldioxidneutralitet till 2025
Scandic övervakar sin energi­förbrukning månad för månad, för att försöka sänka den och alltid hålla den på en låg nivå. Sedan mätningarna började 1996 har Scandic sänkt sin energi­förbrukning med 35 % och koldioxidutsläppen med 64 %, från 4,4 till 1,6 kg koldioxid/gäst och natt.

I Sverige har koldioxidutsläppen minskat med 92 % till 0,3 kg koldioxid/gäst och natt. I Norge har utsläppen sänkts med 79 % till 0,3 kg koldioxid/gäst och natt sedan 1996, och i Danmark minskade de med 69 % på bara ett år, mellan 2010 och 2011. Under samma period minskade utsläppen i Finland med 40 % till 4,7 kg koldioxid/gäst och natt.

 De 1,6 kilo som vi nu släpper ut ska bli noll. Detta är det sista steget och den största utmaningen, säger Inger Mattsson, hållbarhets­ansvarig i Scandic. Fjärrvärmen, som vi inte har någon kontroll över, måste bli fossilfri. Vi kan försöka påverka genom att lägga fram våra önskemål för politiker och fjärrvärmeleverantörer. I vårt arbete för att komma ned till noll tar vi också med våra affärsresor i beräkningen. Vi kommer att ta fram en tuffare resepolicy för att ytterligare försöka öka andelen tågresor och minska utsläppen från våra företagsbilar. En annan faktor är den gas som används i våra kök. Vi har infört en standard som innebär att vi byter ut gasspisarna när vi renoverar, ofta mot induktionsspisar. 

Scandic är branschledande i fråga om hållbarhets­arbete, och utsågs tidigare i år till den mest hållbara hotellkedjan i en omröstning bland svenska konsumenter. 1993 började Scandic utarbeta ett hållbarhets­program som anses vara det bästa i branschen. Enligt detta ska beslut som fattas i den dagliga verksamheten genomsyras av miljömässiga, ekonomiska och sociala hänsyn.

Mer information om Scandics hållbarhets­arbete finns på
www.scandichotels.com/betterworld

Kontaktuppgifter:
Inger Mattsson, hållbarhets­ansvarig, Scandic, +46 709 73 5019
Karin Hellgren, pressansvarig, Scandic Sverige,  +46 8 517 350 00

 

Prenumerera

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.