Logotype

Boka hotell

MiljpScandiciBerlin.jpeg

Scandic Berlin blir första tyska hotell som får miljömärkningen EU Ecolabel

Pressmeddelande | Hållbarhet | 3 feb, 2011 | 14:00 CET
Den 1 oktober 2010 öppnade Scandic Berlin Potsdamer Platz, i hjärtat av Berlin, Hotellet blir nu det första i Tyskland som uppfyller EU:s stränga miljökriterier och blir certifierat enligt EU:s officiella miljömärkning EU Ecolabel.

Scandic har varit branschledare när det gäller miljöengagemang under många år och redan 1995 lanserades det första miljörummet. Idag är 115 av de 160 hotellen miljömärkta och 16 000 medarbetare är utbildade i hållbarhets­frågor.

- Miljö- och hållbarhets­arbetet är ett ständigt pågående förbättringsarbete och när vi skapar nya hotell handlar det om att ha ett tydligt miljö- och hållbarhets­fokus genom hela processen, säger Inger Mattsson, hållbarhets­chef för hela Scandic. Att vårt nya hotell i Berlin nu är certifierat enligt EU Ecolabel och samtidigt får pris för en hållbar byggnad gör oss förstås mycket stolta. EU Ecolabel är en etablerad miljömärkning som gör det enkelt för gästerna att välja ett miljömässigt boende.

Lätt att välja miljömärkt i Berlin

Idag väljer alltfler gäster och konsumenter miljömärkta alternativ och engagemanget kring miljö- och klimatfrågorna ökar. På Scandic Berlin Potsdamer Platz är det enkelt att göra ett miljömedvetet val.

- Vi är stolta över att redan två månader efter öppningen vara det första hotellet i Tyskland som har båda certifieringarna, fortsätter Inger Mattsson. Hotellet är verkligen fyllt med intelligenta miljölösningar. Några exempel är att vi använder 100 % förnyelsebar energi­, fjärrvärme och fjärrkyla, lågenergi­lampor överallt och integrerade persienner som ger ett jämnt klimat. I köket använder vi bara energi­snåla induktionsspisar och ventilationen använder UV-ljusteknik för att rena frånluften som sedan återvinns.

Prisbelönt byggnad

Den stora hotellbyggnaden med sin eleganta glasfasad belönas nu också med DGNB:s silvermedalj som det första hotellet i Tyskland som byggts enligt hållbarhets­principer. Den oberoende, icke-vinstdrivande organisationen som samlar aktörer från hela bygg- och fastighetsbranschen har som mål att främja hållbart byggande. DGNB, som bedömer och certifierar byggnader och byggprocesser, lägger stor vikt vid byggnadernas livscykel. Teknisk kvalitet i planering och byggprocess granskas tillsammans med kostnader för energi­, vatten­ och underhåll. Komfort, inklusive faktorer som buller, bedöms också tillsammans med tillgänglig-heten. I år belönades 16 fastigheter, Scandic Berlin var det enda hotellet.

För mer information, vänligen kontakta:

Martina Tengvall, presschef, Scandic Sverige, tel +46 709 73 5070, e-mail: martina.tengvall@scandichotels.com

Inger Mattsson, Manager Sustainable Business, Scandic +46 8 517 350 19, inger.mattsson@scandichotels.com

Fakta om Scandics miljöarbete

Sedan 1994 har Scandic medvetet arbetat med miljöfrågor med målet att bidra till ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Totalt har vi 115 miljömärkta hotell och vi har utbildat över 16 000 medarbetare i hållbarhets­frågor. Målet är att Scandics samtliga hotell ska vara miljömärkta inom de närmsta åren. I Norden används miljömärkningen Svanen och utanför Norden används EU Ecolabel. För att få Svanen- eller EU Ecolabel-märkning måste hotellet se över hela sitt miljöarbete och klara 150 tuffa krav. De miljömärkta hotellen minimerar energi­förbrukningen, prioriterar förnybara energi­källor, sorterar avfall, använder miljömärkta rengöringsmedel, ställer miljökrav på sina leverantörer och anpassar sina transporter.

Vid om- och nybyggnad strävar Scandic för minsta möjliga miljöpåverkan och sunda materialval. Det innebär bland annat att materialen ska vara energi­effektiva och hållbara med hänsyn till tillverkning, transport, livslängd och återvinning. System för uppvärmning, ventilation och luftkonditionering ska vara konstruerade så att de har lång livslängd och är enkla att underhålla. Vi prioriterar miljömärkta material eftersom den miljömässiga bedömningen redan är gjord av en kunnig organisation.

Fakta om EU Ecolabel

EU Ecolabel är EU:s officiella miljömärkning. 1992 beslutade EU-kommissionen att starta ett gemensamt miljömärke för den europeiska unionen. Kraven för märkningen tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer. Arbetet sker på uppdrag av EU-kommissionen.  Produkterna granskas ur ett livscykel-perspektiv från råvara till avfall. Produkterna ska uppfylla stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Kraven höjs kontinuerligt. 28 olika varor och tjänster kan märkas med EU Ecolabel.

Exempel på obligatoriska krav för att ett hotell ska bli miljömärkt med EU Ecolabel:

  • 22 % av elanvändningen skall komma från förnybara energi­källor som t ex vatten­ och vindkraft.
  • Minst 60 % av glödlamporna ska vara utbytta till lågenergi­lampor inom ett år efter licensieringen.
  • Vatten­förbrukning och hantering av avloppsvatten­ är resurskrävande. EU:s miljömärke ställer därför stränga krav på vatten­kranar, duschar och toaletter.
  • I badrummen ska gästerna informeras om vad de själva kan göra för att minska sin vatten­förbrukning.
  • Återvinning är avgörande för miljön. Därför ska så mycket avfall som möjligt sorteras, så att återvinning till nya produkter säkras.
  • EU:s miljömärke kräver att både personal och gäster sorterar sitt avfall − och att det ska vara lätt att göra det. Därutöver ska farligt avfall, som t ex kasserade batterier, samlas in separat.

Utöver de obligatoriska kraven finns det ett antal frivilliga krav som ger ett visst antal poäng. Det kan t ex handla om inköp av miljömärkta rengöringsmedel, toalettpapper och ekologiska livsmedel.

Fakta om DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), tyska föreningen för hållbart byggande, grundades 2007 i Stuttgart för att främja hållbart byggande. Föreningen har nu 900 medlemmar ur bygg- och fastighetsbranschen som årligen delar ut priser/certifikat för att visa på särskilt miljövänliga, resurssparande, ekonomiskt effektiva och för användarnas bekvämlighet optimerade byggnader. Hittills har 175 byggnader premierats.

Bilder

  • MiljpScandiciBerlin.jpeg

Prenumerera

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.