Logotype

Boka hotell

Scandic är bäst i branschen på hållbar utveckling

Pressmeddelande | Hållbarhet | 22 mar, 2011 | 09:01 CET
Scandic är det mest hållbara företaget inom branschen Hotell & Restaurang, följt av hamburgerkedjan Max, enligt undersökningen Sustainable Brands. Totalt inom samtliga branscher hamnar Scandic på plats 13 av 151.

Scandic är det mest hållbara företaget inom branschen Hotell & Restaurang, följt av hamburgerkedjan Max, enligt undersökningen Sustainable Brands. Totalt inom samtliga branscher hamnar Scandic på plats 13 av 151.

Sustainable Brands är en undersökning där konsumenterna får bedöma vilka som är de mest hållbara varumärkena på den svenska marknaden. Totalt har 3183 svenska konsumenter svarat på frågor om hur de uppfattar och bedömer arbetet med miljö- och socialt ansvarstagande hos 151 varumärken inom 12 branscher. Bakom Sustainable Brands står mediaföretaget IDG i samarbete med managementkonsultföretaget Relation Capital Partners och undersökningsföretaget Novus Group.

– Vi är oerhört stolta över att ta ledningen i hotell- och restaurangbranschen. Detta är ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete med hållbarhet både uppmärksammas och uppskattas av konsumenterna. Scandic har sedan 1993 arbetat aktivt med hållbarhet utifrån flera aspekter med särskilt fokus på miljö och tillgänglighet, säger Joakim Nilsson, Scandics Sverigechef.

Redan 1993 började Scandic utveckla det som idag är branschens ledande hållbarhets­program. Där sunda miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter genomsyrar besluten i den dagliga verksamheten. En del i Scandics hållbarhets­arbete är också att stötta andra initiativ som bidrar till ett hållbart samhälle. Scandics hållbarhets­fond, Scandic Sustainability Fund, delade 2010 ut 1,2 miljoner till sju olika projekt och initiativ för en hållbar samhällsutveckling.

– Vårt mål är att bidra till ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi har kommit en bra bit på vägen. Totalt har vi över 110 miljömärkta hotell och har utbildat 11 000 medarbetare i hållbarhets­frågor, berättar Inger Mattson, Hållbarhets­ansvarig på Scandic.

Basen för undersökningen är de 10 principer som finns i FN:s Global Compact och som behandlar företagens ansvar för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och motverkande av korruption. Målet med undersökningen är att visa vikten av att arbeta mer affärsorienterat med hållbarhets­frågorna och kommunikationen kring dessa.


För mer information om Scandics hållbarhets­arbete:
www.scandic-campaign.com/betterworld

Kontaktuppgifter:
Inger Mattsson, hållbarhets­chef, Scandic, tel +46 709 73 5019
Martina Tengvall, presschef, Scandic Sverige, tel +46 709 73 5070
e-mail: martina.tengvall@scandichotels.com

 

Mer information om Sustainable Brands 2011:
3183 svenska konsumenter mellan 16 – 79 år ombads svara på hur de uppfattar och bedömer det miljö- och sociala ansvarstagandet hos 151 varumärken inom 12 branscher. Undersökningen genomfördes under sista kvartalet 2010.

Resultat & bilder/logotyp:
Ladda ner rankingen och bilder/logotyper på www.sustainablebrands.se

Kontaktuppgifter:
Erik Hedén, Affärsområdeschef IDG Research. 0708-65 13 97

 

Prenumerera

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.