Logotype

Boka hotell

Scandic behåller sin starka position i tuff marknad

Pressmeddelande | Hotellportfölj | 26 aug, 2009 | 09:12 CEST
- Marknaden är fortfarande svårbedömd. Den anpassning av kostnaderna som genomförts, tillsammans med satsningar på att stärka Scandics koncept och hotellportfölj, gör oss väl rustade att ta oss igenom de nuvarande tuffa tiderna och ta tillvara på de möjligheter som kommer när marknaden vänder, säger Frank Fiskers, koncernchef och vd på Scandic.

Stockholm 2009-08-26

Scandic behåller sin starka position i tuff marknad


Resultat för perioden januari-juni 2009

  • Intäkterna uppgick till 318,0 (383,2) MEUR. För jämförbara hotell samt vid oförändrade valutakurser minskade intäkterna med 12 %.
  • För jämförbara hotell och vid oförändrade valutakurser minskade intäkt per tillgängligt rum (RevPAR) med 12 %.
  • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 23,2 (55,8) MEUR, motsvarande en rörelsemarginal på 7,3 (14,6)%.
  • Under året har fyra nya hotell med sammanlagt 518 rum öppnat, och dessutom har två nya hotellprojekt påbörjats med sammanlagt 491 rum.


Resultat januari - juni 2009 för Scandic Hotels Holding koncernen
H1 2009 H1 2008
Intäkter, MEUR 318,0 383,2
Bruttovinst, MEUR 113,4 154,6
EBITDA, MEUR 23,2 55,8
EBITDA-marginal, % 7,3 14,6
Intäkt per tillgängligt rum (RevPar), euro 51,59 64,74
Beläggningsgrad, % 57,9 63,3
Antal hotell i drift vid periodens utgång 1) 141 137
Antal tillgängliga rum vid periodens utgång 1) 25 333 24 612
Antal årsanställda 2) 6 431 6 872
Osorterat avfall, kg per gästnatt 3) 0,52 0,59
Energi­förbrukning, kWh per gästnatt 3) 48,59 45,67
Vatten­förbrukning, l per gästnatt 3) 220 214
Fossila koldioxidutsläpp, kg per gästnatt 3) 3,46 3,39

1) Omfattar hotell med hyres-, management- och franchiseavtal
2) Beräknat som totalt antal arbetade timmar/årsarbetstid
3) Beräknas på de hotell som varit i drift under hela året


Frank Fiskers, Scandics koncernchef och vd, kommenterar resultatet för perioden januari-juni 2009:

- Den globala ekonomiska krisen har haft en dramatisk effekt på företagens resande och 2009 har varit ett av de svagaste åren någonsin för hotellbranschen. Scandic har i denna tuffa marknad behållit sin starka marknadsposition och vår affärsmodell, geografiska spridning och kundmix har bidragit till att vi klarat konjunkturnedgången bättre än marknaden som helhet. Scandics positionering inom mellanklassegmentet, starka varumärke och kraftfulla lojalitetsprogram har bidragit till att vi på de flesta av våra marknader tagit marknadsandelar.

- Scandic initierade redan hösten 2008 kostnads­besparingsprogram när vi såg att marknaden började försvagas. Besparingsprogrammen, som förväntas ge en helårseffekt 2009 på 32 MEUR, är nu fullt implementerade och vi har därmed kunnat kompensera delar av intäktsbortfallet 2009.

- Scandics hållbarhets­arbete fortsätter med full kraft. Scandic vann Grand Travel Awards pris i klassen "Årets miljöinitiativ" för arbetet med att, som första betydande hotellkedja, byta ut flaskvatten­ mot egentappat vatten­ på samtliga hotell. Under 2009 noterar vi en ökning av energi­- och vatten­förbrukning per gästnatt jämfört med föregående år vilket förklaras av den minskade beläggningen.

- Våra expansionsplaner ligger fast och vi utvärderar ständigt intressanta projekt för att stärka Scandic på våra nordiska hemmamarknader samt bygga en närvaro på den europeiska marknaden. Under året har vi tagit över två hotell i Köpenhamn vilket markant stärker vår position på denna viktiga destination. Därutöver har Scandic övertagit driften av två hotell i Sverige. I vår pipeline har vi nu 11 nya hotell med 2 844 rum som kommer att öppna under 2010-2011.

- Marknaden är fortfarande svårbedömd. Det finns tecken som tyder på att konjunkturnedgången mattats och att ekonomin har börjat stabiliseras, om än på en låg nivå. Hotellmarknaden börjar visa tecken på att minskningen i
beläggning har stabiliserats, medan rumspriserna fortsätter att pressas. Den anpassning av kostnaderna som genomförts, tillsammans med satsningar på att stärka Scandics koncept och hotellportfölj, gör oss väl rustade att ta oss igenom de nuvarande tuffa tiderna samt ta tillvara på de möjligheter som kommer när marknaden vänder, säger Frank Fiskers, koncernchef och vd på Scandic.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Frank Fiskers, koncernchef och vd, Scandic, tel: +46 709 73 52 03
Gunilla Rudebjer, finansdirektör, Scandic, tel: +46 709 73 51 64

 

Scandic är en modern hotellkedja dit medvetna människor kommer för att få inspiration och ny energi­. Med över 150 hotell och 30 000 rum är vi redan i dag en av de största hotelloperatörerna i Europa. Och vi fortsätter att växa - inom några år kommer det finnas över 200 Scandic att välja mellan. Välkommen till scandichotels.se.

Prenumerera

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.