Boka hotell

Hållbarhet

"Häng-upp-handduken" är en av Scandics innovativa idéer inom hållbarhet

1993 beslutade sig Scandic för att bli en ledande aktör inom hållbarhet och driva utvecklingen av hållbarhet inom branschen. Det var inom Scandic som idén om ”häng-upp-handduken” uppkom. En idé som idag är standard inom hela hotellbranschen världen över.

Scandic är idag ledande inom flera områden av hållbart företagande och hållbarhet är en del av Scandics värdegrund och något som samtliga verksamhetsområden och medarbetare tar hänsyn till i det dagliga arbetet.

Scandics medarbetare ges möjlighet till utbildning i miljöfrågor och det finns en miljöansvarig på varje hotell. 1996 började hotellen att månadsvis rapportera sin energi- och vattenförbrukning, kemikalieanvändning och osorterade avfall. Scandics målmedvetna och systematiska arbete för att reducera verksamhetens miljöpåverkan har därefter kontinuerligt visat på förbättrade resultat.

1999 fick Scandic sitt första Svanenmärkta hotell och i slutet av 2016 var 180 hotell märkta med Nordic Ecolabel (Svanen) eller EU Ecolabel.

Scandic i Samhället

Scandic är ett företag med tradition av att ta ett socialt ansvar både i lokalsamhället och i samband med större internationella katastrofer. 2001 initierade vi vårt program – Scandic i Samhället – där samtliga hotell och medarbetare engagerar sig på olika sätt. Alltifrån att erbjuda en varm kopp kaffe till nattvandrande föräldrar eller lakan till härbärgen för hemlösa människor.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen för 2015 är integrerad i årsredovisningen 2015 i enlighet med GRI G4 på en självdeklarerad nivå. Årsredovisningen bifogas på denna sida.

Policydokument

Miljöpolicy, Uppförandekod samt Uppförandekod för leverantörer är bifogade på sidan.