Boka hotell

Utdelningspolicy och utdelning

Enligt den av styrelsen antagna utdelningspolicyn har Scandic som mål att dela ut minst 50 procent av årets resultat från och med för räkenskapsåret 2016.

Beslut rörande utdelningsförslag fattas med beaktande av bolagets framtida vinster, finansiella ställning, kapitalbehov och de makroekonomiska förutsättningarna. Det finns inga garantier för att utdelning för ett visst räkenskapsår kommer att föreslås eller beslutas.

Utdelning

Årsstämman 2018 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 3,40 kronor per aktie för räkenskapsåret 2017, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,70 kronor per utbetalning och aktie, med första avstämningsdag 30 april 2018 och andra avstämningsdag 30 oktober 2018, och att resterande fritt eget kapital ska överföras i ny räkning.

Tidigare utdelningar

Årsstämman 2017 fattade beslut om en utdelning om 3,15 kronor per aktie för räkenskapsåret 2016, med avstämningsdag den 12 maj 2017, och att resterande fritt eget kapital ska överföras i ny räkning.

Enligt den av styrelsen antagna utdelningspolicyn har Scandic som mål att dela ut minst 50 procent av årets resultat från och med för räkenskapsåret 2016.

Beslut rörande utdelningsförslag fattas med beaktande av bolagets framtida vinster, finansiella ställning, kapitalbehov och de makroekonomiska förutsättningarna. Det finns inga garantier för att utdelning för ett visst räkenskapsår kommer att föreslås eller beslutas.

Utdelning

Årsstämman 2018 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 3,40 kronor per aktie för räkenskapsåret 2017, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 1,70 kronor per utbetalning och aktie, med första avstämningsdag 30 april 2018 och andra avstämningsdag 30 oktober 2018, och att resterande fritt eget kapital ska överföras i ny räkning.

Tidigare utdelningar

Årsstämman 2017 fattade beslut om en utdelning om 3,15 kronor per aktie för räkenskapsåret 2016, med avstämningsdag den 12 maj 2017, och att resterande fritt eget kapital ska överföras i ny räkning.