Boka hotell
Grand Central by Scandic, Stockholm, Sverige

Styrkor

  • Aktiv på en attraktiv nordisk hotellmarknad med gynnsamma utsikter
  • Starkaste varumärket i Norden och en välinvesterad hotellportfölj
  • Kommersiell och operativ ledare genom starkt fokus och effektivitet
  • Attraktiv affärsmodell med rörliga hyror och kontroll över hela värdekedjan
  • Tillväxtmöjligheter genom nuvarande hotellportfölj samt genom expansion av nätverket