Finansiell information

För att endast se pressmeddelanden som offentliggjorts enligt lag eller andra regelverk, vänligen välj ”Börsmeddelanden” nedan. Gäller offentliggöranden från och med den 3 juli 2016.

Show:

April 2018

Kommuniké från Scandics årsstämma 2018

Kommuniké från Scandics årsstämma 2018

Scandics årsstämma hölls torsdagen den 26 april 2018 i Stockholm.
Scandics delårsrapport Q1 2018 – Ökat kostnadsfokus

Scandics delårsrapport Q1 2018 – Ökat kostnadsfokus

Sammanfattning av första kvartalet 2018. Nettoomsättningen steg med 22,5% till 3 791 MSEK (3 095) drivet av fler rum i drift samt förvärvet av Restel.
Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2018

Inbjudan till presentation av Scandics delårsrapport för första kvartalet 2018

Scandic Hotels Group bjuder in till en webbsänd presentation av delårsrapporten för första kvartalet 2018 kl 09.00 den 26 april. Rapporten offentliggörs kl 07.30 samma dag.

Mars 2018

Scandic publicerar årsredovisning för 2017

Scandic publicerar årsredovisning för 2017

Idag publicerar Scandic årsredovisningen för 2017. Årsredovisningen, som även omfattar hållbarhetsredovisning, finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.scandichotelsgroup.com. Tryckta...
Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB

Kallelse till årsstämma i Scandic Hotels Group AB

Aktieägarna i Scandic Hotels Group AB (556703-1702) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 13.00 på Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153, 167 51 Bromma. Inregistrering...
Ändrad segmentsrapportering från 1 januari, 2018

Ändrad segmentsrapportering från 1 januari, 2018

Scandics verksamhet i Finland blir ett separat affärssegment efter förvärvet av Restel
Scandic upprättar program för företagscertifikat

Scandic upprättar program för företagscertifikat

Scandic har upprättat ett svenskt företagscertifikatprogram med ett rambelopp på 2 000 MSEK. Löptiden på utfärdade företagscertifikat kommer att vara mellan tre månader och ett år....

Februari 2018

Scandics valberedning föreslår ny styrelse-ordförande och presenterar förslag till årsstämman

Scandics valberedning föreslår ny styrelse-ordförande och presenterar förslag till årsstämman

Valberedningen i Scandic Hotels Group AB har idag meddelat att man föreslår att Per G. Braathen väljs till ny styrelseordförande och Frank Fiskers till ny styrelseledamot vid årsstämman den 26...
Vagn Sørensen lämnar sitt uppdrag som ordförande och ledamot i Scandics styrelse

Vagn Sørensen lämnar sitt uppdrag som ordförande och ledamot i Scandics styrelse

Vagn Sørensen har meddelat Scandics valberedning att han inte står till förfogande som styrelseordförande eller ledamot från och med årsstämman 2018.
Inbjudan till presentation av Scandics bokslutskommuniké 2017

Inbjudan till presentation av Scandics bokslutskommuniké 2017

Scandic Hotels Group bjuder in till en webbsänd presentation av bokslutskommunikén 2017 kl 09.00 den 20 februari. Rapporten kommer att publiceras kl 07.30 samma dag.

Januari 2018

Scandic förutser lägre resultat för fjärde kvartalet

Scandic förutser lägre resultat för fjärde kvartalet

-Avvikelsen är hänförlig till lägre resultat i den svenska verksamheten samt kostnader av engångskaraktär för centrala funktioner.