Boka hotell

Styrelse

Scandics styrelse består av nio ledamöter samt en arbetstagarrepresentant.

Verkställande direktör ingår inte i styrelsen.

Per G. Braathen

Styrelseordförande sedan 2018. Ledamot sedan 2007. Medlem i ersättningsutskottet. Medlem i investeringsutskottet.

Född: 1960. Norsk medborgare.

Utbildning: MBA från Schiller University London, Storbritannien.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Braathens Regional Airlines (BRA), Bramora Ltd , Styrelseordförande & VD Braganza AB. Styrelsesledamot i Wayday Travel AS.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande/VD Tjæreborg, Always och Saga Tours. Styrelseordförande Escape Travel A/S SunHotels AG. Styrelseledamot i Arken Zoo Holding AB och Kristiansand Dyrepark AS, Ticket Leisure Travel AB och Ticket Biz AB.

Antal aktier i Scandic: 456 781 (privat och via bolag)

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

 

LinkedIn

 

Ingalill Berglund

Ledamot sedan 2016. Ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1964. Svensk medborgare.

Utbildning: Högre ekonomisk specialkurs, Frans Schartau.

Övriga nuvarande uppdrag: Tf. VD AxFast AB. Styrelseledamot i Veidekke ASA, AxFast AB, Kungsleden AB (publ), Bonnier Fastigheter AB, Stiftelsen Danvikshem samt Handels­banken Regionbank Stockholm. Ledamot i Balco Group AB samt i Juni Strategi och Analys AB.

Tidigare uppdrag: VD samt CFO inom Atrium Ljungberg AB. Tjugo års erfarenhet av fastighets-­branschen.

Antal aktier i Scandic: 3 000

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Grant Hearn

Ledamot sedan 2014. Ordförande i ersättningsutskottet. Ordförande i investeringsutskottet.

Född: 1958. Brittisk medborgare.

Utbildning: Diplomutbildning inom hotell och turism, Shannon College of Hotel Management, Irland.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Amaris Hospitality, Shearings Holidays Ltd.

Tidigare uppdrag: Styrelseordfärande i The Hotel Collection. Styrelseledamot i London & Partners Ltd, Thame and London Ltd, TLLC Group Holdings Ltd och Travelodge Hotels Ltd.

Antal aktier i Scandic: 3 000

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Lottie Knutson

Ledamot sedan 2015.

Född: 1964. Svensk medborgare.

Utbildning: Kandidatexamen från Journalist-­högskolan vid Stockholms universitet. Diplôme de l’Université Paris IV.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Cloetta AB, Stena Line BV, STS Alpresor AB, Swedavia AB, Talently Online Group AB.

Tidigare uppdrag: Board member of H&M Hennes& Mauritz AB, Actic AB, Wise Group AB and TUI Nordic Holding AB.

Antal aktier i Scandic: 3 134

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Christoffer Lundström

Ledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet.

Född: 1973. Svensk medborgare.

Utbildning: Bachelor of Arts vid Webster University och Hotel Management Diploma vid HOSTA.

Övriga nuvarande uppdrag: Ägare och VD för investmentbolaget RCL Holding AB. Styrelseledamot i Collector AB, Feelgood Svenska AB, Rasta Group AB, Provobis Invest AB, Harrys Pubar AB, RCL Holding AB, KL Capital AB, Future Pawnbroker AB och Tableflip Entertainment AB. Styrelseordförande i AM Brands AB.

Antal aktier i Scandic: 230 000

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej (Rolf Lundström/Novobis)

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Eva Moen Adolfsson

Ledamot sedan 2014. Medlem i ersättningsutskottet.

Född: 1960.

Nationalitet: Svensk och amerikansk medborgare.

Utbildning: Ekonomexamen från Göteborgs universitet, Sverige.

Övriga nuvarande uppdrag: Vd & koncernchef Resia Travel Group AB samt flera styrelseuppdrag inom Resia-koncernen. Styrelseledamot i Svenska Rese­byråföreningens Service AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Västsvenska Handelskammaren Service AB, Hotelldirektör för Scandic Rubinen, General Manager Scandinavian Service Partner, Ekonomichef för Radisson SAS Park Avenue Hotel, Ekonomichef för AVAB Elektronik.

Antal aktier i Scandic: 3 134

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

 

Martin Svalstedt

Ledamot sedan 2017. Medlem i revisionsutskottet. Medlem i investeringsutskottet.

Född: 1963. Svensk medborgare.

Utbildning: Civilekonomexamen, Karlstads Universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Vd och koncernchef för Stena Adactum AB och Stena Sessan AB, Styrelseordförande i Ballingslöv International, Gunnebo och Stena Renewable. Vice styrelseordförande i Envac. Styrelseledamot i Svedbergs, Stena Sessan och Stena Adactum. Medlem i Stena Sphere Coordination Group.

Tidigare uppdrag:  Styrelseordförande för  MEDA, Envac, Mediatec Group & Blomsterlandet.  Erfarenhet från operativt arbete såsom CFO på Capio och andra seniora finansiella roller.

Aktieinnehav:  60 000 (Därutöver äger Stena Sessan AB 17 947 735 aktier)

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej (Stena)

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

 

Fredrik Wirdenius

Ledamot sedan 2015. Medlem i revisionsutskottet. Medlem i investeringsutskottet.

Född: 1961. Svensk medborgare.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Vd i Vasakronan AB. Styrelseledamot i RICS Sverige.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Vasakronan AB.

Antal aktier i Scandic: 3 134

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Marianne Sundelius

Styrelseledamot sedan 2017. Arbetstagarrepresentant.

 

Född: 1967. Svensk medborgare.

Utbildning: Gymnasium, Konsument Ekonomisk, Högskolekurser i Ledarskap, Psykologi,

Övriga nuvarande uppdrag: –

Tidigare uppdrag: Arbetstagarrepresentant Bolagsstyrele Sara Hotels AB , ArbetstagarrepresentantReso Hotels AB.

Antal aktier i Scandic: –

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Nej (arbetstagarrepresentant)

Scandics styrelse består av nio ledamöter samt en arbetstagarrepresentant.

Verkställande direktör ingår inte i styrelsen.

Per G. Braathen

Styrelseordförande sedan 2018. Ledamot sedan 2007. Medlem i ersättningsutskottet. Medlem i investeringsutskottet.

Född: 1960. Norsk medborgare.

Utbildning: MBA från Schiller University London, Storbritannien.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Braathens Regional Airlines (BRA), Bramora Ltd , Styrelseordförande & VD Braganza AB. Styrelsesledamot i Wayday Travel AS.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande/VD Tjæreborg, Always och Saga Tours. Styrelseordförande Escape Travel A/S SunHotels AG. Styrelseledamot i Arken Zoo Holding AB och Kristiansand Dyrepark AS, Ticket Leisure Travel AB och Ticket Biz AB.

Antal aktier i Scandic: 456 781 (privat och via bolag)

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

 

LinkedIn

 

Ingalill Berglund

Ledamot sedan 2016. Ordförande i revisionsutskottet.

Född: 1964. Svensk medborgare.

Utbildning: Högre ekonomisk specialkurs, Frans Schartau.

Övriga nuvarande uppdrag: Tf. VD AxFast AB. Styrelseledamot i Veidekke ASA, AxFast AB, Kungsleden AB (publ), Bonnier Fastigheter AB, Stiftelsen Danvikshem samt Handels­banken Regionbank Stockholm. Ledamot i Balco Group AB samt i Juni Strategi och Analys AB.

Tidigare uppdrag: VD samt CFO inom Atrium Ljungberg AB. Tjugo års erfarenhet av fastighets-­branschen.

Antal aktier i Scandic: 3 000

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Grant Hearn

Ledamot sedan 2014. Ordförande i ersättningsutskottet. Ordförande i investeringsutskottet.

Född: 1958. Brittisk medborgare.

Utbildning: Diplomutbildning inom hotell och turism, Shannon College of Hotel Management, Irland.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande i Amaris Hospitality, Shearings Holidays Ltd.

Tidigare uppdrag: Styrelseordfärande i The Hotel Collection. Styrelseledamot i London & Partners Ltd, Thame and London Ltd, TLLC Group Holdings Ltd och Travelodge Hotels Ltd.

Antal aktier i Scandic: 3 000

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Lottie Knutson

Ledamot sedan 2015.

Född: 1964. Svensk medborgare.

Utbildning: Kandidatexamen från Journalist-­högskolan vid Stockholms universitet. Diplôme de l’Université Paris IV.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Cloetta AB, Stena Line BV, STS Alpresor AB, Swedavia AB, Talently Online Group AB.

Tidigare uppdrag: Board member of H&M Hennes& Mauritz AB, Actic AB, Wise Group AB and TUI Nordic Holding AB.

Antal aktier i Scandic: 3 134

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Christoffer Lundström

Ledamot sedan 2016. Medlem i revisionsutskottet.

Född: 1973. Svensk medborgare.

Utbildning: Bachelor of Arts vid Webster University och Hotel Management Diploma vid HOSTA.

Övriga nuvarande uppdrag: Ägare och VD för investmentbolaget RCL Holding AB. Styrelseledamot i Collector AB, Feelgood Svenska AB, Rasta Group AB, Provobis Invest AB, Harrys Pubar AB, RCL Holding AB, KL Capital AB, Future Pawnbroker AB och Tableflip Entertainment AB. Styrelseordförande i AM Brands AB.

Antal aktier i Scandic: 230 000

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej (Rolf Lundström/Novobis)

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Eva Moen Adolfsson

Ledamot sedan 2014. Medlem i ersättningsutskottet.

Född: 1960.

Nationalitet: Svensk och amerikansk medborgare.

Utbildning: Ekonomexamen från Göteborgs universitet, Sverige.

Övriga nuvarande uppdrag: Vd & koncernchef Resia Travel Group AB samt flera styrelseuppdrag inom Resia-koncernen. Styrelseledamot i Svenska Rese­byråföreningens Service AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Västsvenska Handelskammaren Service AB, Hotelldirektör för Scandic Rubinen, General Manager Scandinavian Service Partner, Ekonomichef för Radisson SAS Park Avenue Hotel, Ekonomichef för AVAB Elektronik.

Antal aktier i Scandic: 3 134

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

 

Martin Svalstedt

Ledamot sedan 2017. Medlem i revisionsutskottet. Medlem i investeringsutskottet.

Född: 1963. Svensk medborgare.

Utbildning: Civilekonomexamen, Karlstads Universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Vd och koncernchef för Stena Adactum AB och Stena Sessan AB, Styrelseordförande i Ballingslöv International, Gunnebo och Stena Renewable. Vice styrelseordförande i Envac. Styrelseledamot i Svedbergs, Stena Sessan och Stena Adactum. Medlem i Stena Sphere Coordination Group.

Tidigare uppdrag:  Styrelseordförande för  MEDA, Envac, Mediatec Group & Blomsterlandet.  Erfarenhet från operativt arbete såsom CFO på Capio och andra seniora finansiella roller.

Aktieinnehav:  60 000 (Därutöver äger Stena Sessan AB 17 947 735 aktier)

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej (Stena)

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

 

Fredrik Wirdenius

Ledamot sedan 2015. Medlem i revisionsutskottet. Medlem i investeringsutskottet.

Född: 1961. Svensk medborgare.

Utbildning: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

Övriga nuvarande uppdrag: Vd i Vasakronan AB. Styrelseledamot i RICS Sverige.

Tidigare uppdrag: Styrelseledamot i Vasakronan AB.

Antal aktier i Scandic: 3 134

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

LinkedIn

Marianne Sundelius

Styrelseledamot sedan 2017. Arbetstagarrepresentant.

 

Född: 1967. Svensk medborgare.

Utbildning: Gymnasium, Konsument Ekonomisk, Högskolekurser i Ledarskap, Psykologi,

Övriga nuvarande uppdrag: –

Tidigare uppdrag: Arbetstagarrepresentant Bolagsstyrele Sara Hotels AB , ArbetstagarrepresentantReso Hotels AB.

Antal aktier i Scandic: –

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Nej (arbetstagarrepresentant)