Boka hotell

Scandic publicerar årsredovisning för 2016

Scandic publicerar årsredovisning för 2016

Idag publicerar Scandic årsredovisningen för 2016 på sin hemsida.

Årsredovisningen, som även omfattar hållbarhetsredovisning, finns tillgänglig på www.scandichotelsgroup.com/sv/finansiella-rapporter.

Från och med den 6 maj går det att beställa en tryckt version via ir@scandichotels.com.

Scandic Hotels Group (publ) offentliggör denna information enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning samt lagen om värde­pappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2017 klockan 13.00 CET.

För mer information, kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations
E-post: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Mobil: +46 70 952 80 06

www.scandichotelsgroup.com