Boka hotell

Scandic offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Scandic offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Läs hela pressmeddelandet: Scandic offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm