Scandic

Boka hotell

Koncernledning

Styrelsen utser den verkställande direktören och koncernchefen. Denne ansvarar med koncernledningen för den dagliga verksamheten.m
Jens Mathiesen

Jens Mathiesen

Vd & Koncernchef

Född: 1969. Anställd inom koncernen sedan 2008. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2016.

Nationalitet: Dansk.

Utbildning: Shipping Broker, Transocean Shipping, Danmark.

Tidigare erfarenhet: Landschef för Scandic Danmark. Sälj- och marknadsdirektör, Choice Hotels Scandinavia, Vd Fountain Scandinavia A/S samt Försäljning- och marknadschef, Avis Rent a Car.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Dansk Erhverv.

Antal aktier i Scandic: 168 886

 

LinkedIn

Jan Johansson

Jan Johansson

Ekonomi- och finansdirektör

Född: 1962. Anställd sedan 2016. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2016.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Civilekonomexamen, Uppsala universitet, Sverige.

Tidigare erfarenhet: CFO Apoteket, CFO Nobia AB samt CFO Eniro.

Övriga uppdrag: –

Antal aktier i Scandic: 7 975

Anna Spjuth

Anna Spjuth

Chief Commercial Officer

Född: 1970. Anställd inom koncernen 1998-2011 och sedan 2020. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2020.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Kandidatexamen (Hons) i Hospitality Management från Napier University, Edinburgh, Skottland. Franklin Covey - Habits of highly effective people & Great Leadership

Tidigare erfarenhet: Senior Vice President, Comfort Hotel Skandinavien och Baltikum; Vd At Six, Hobo, Tak och Yasuragi. Hotelldirektör inom Scandickoncernen

Övriga uppdrag: Mentor och föreläsare inom hållbart ledarskap

Antal aktier i Scandic: 

LinkedIn

Fredrik Wetterlundh

Fredrik Wetterlundh

Chief Human Resources Officer

Född: 1966. Anställd inom koncernen sedan 2021. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2021.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Fil.kand. Personalvetenskap, Lunds Universitet, Sverige. Löjtnant, Infanteriets Officershögskola, Halmstad, Sverige.

Tidigare erfarenhet: Global Lead HR Mergers & Acquisitions, Ericsson, Senior Vice President HR, Sobi, Global HR Lead, Pfizer Inc, Area HR Lead, Kraft Foods, Group HR Director, Codan AS, HR Director, Astra Sweden.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i HRRD AB.

Antal aktier i Scandic: 

LinkedIn

Søren Faerber

Søren Faerber

Chef Danmark

Född: 1970. Anställd inom koncernen sedan 2006. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2019.

Nationalitet: Dansk.

Utbildning: Läser för närvarande till en  MBA, Edinburgh Business School. Higher Commercial Examination Accounting & Finance.

Tidigare erfarenhet: Distriktsdirektör Köpenhamn & Danmark Öst, Scandic. Director of Food & Beverage Danmark & Southern Europe, Scandic. Regional director, Hard Rock International.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Wonderful Copenhagen.

Antal aktier i Scandic: 19 249

LinkedIn

Peter Jangbratt

Peter Jangbratt

Chef Sverige

Född: 1967. Anställd inom koncernen 1995-2008 och sedan 2015. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2016 samt 2003-2008.

Nationalitet: Svensk.

Utbildning: Utbildning från Scandic Business School och Hilton.

Tidigare erfarenhet: VP Brand, Marketing & Communication Scandic Hotels, COO Scandic Sverige, Vd Rica Hotels Sverige.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Visita. Styrelseledamot Svenskt Näringsliv.

Antal aktier i Scandic: 45 661

LinkedIn

Aki Käyhkö

Aki Käyhkö

Chef Finland

Född: 1968. Anställd inom koncernen sedan 2012. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2016.

Nationalitet: Finsk.

Utbildning: Bachelor of Business Administration in International Business & Management, Schiller International University, London.

Tidigare erfarenhet: Olika chefsbefattningar inom Procter & Gamble och Reckitt Benckiser, Marknadschef, Oy Hartwall samt Verkställande Direktör, Palace Kämp Group.

Övriga uppdrag: Ordförande i Finnish Hospitality Industry Association. Styrelseledamot i Finlands Näringsliv EK. Styrelsesuppleant i Pension Insurance Company Elo.

Antal aktier i Scandic: 44 181

LinkedIn

Michel Schutzbach

Michel Schutzbach

Chef Europa

Född: 1961. Anställd inom koncernen sedan 2009. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2016.

Nationalitet: Tysk och schweizisk.

Utbildning: Diplomutbildning från Hotel & Management School, Glion, Schweiz.

Tidigare erfarenhet: Flertal ledande befattningar inom Rezidor, bland annat HR-chef samt Regionchef för Polen och Irland.

Övriga uppdrag: –

Antal aktier i Scandic: 49 769

LinkedIn

Asle Prestegard

Asle Prestegard

Chef Norge

Född: 1968. Anställd sedan 2001. Medlem i Scandics koncernledning sedan 2020.

Nationalitet: Norsk.

Utbildning: Norwegian School of Hotel Management

Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot Visit Bergen. General Manager Bergen Hotel Gruppen AS. General Manager Scandic Bergen

Övriga uppdrag: Distriktdirektör Väst, Norge, Scandic Hotels AS

Antal aktier i Scandic: 12 602