Scandic

Boka hotell

Scandic Business School

Scandic strävar efter att erbjuda de bästa utbildnings- och utvecklingsmöjligheterna inom hotellbranschen. Vi är övertygade om att utbildning är en viktig investering för vårt företag eftersom det tillåter oss att säkerställa en hållbar tillväxt och förbli konkurrenskraftiga på marknaden.

Scandic Business School erbjuder innovativa och inspirerande kurser och program, anpassade för att möta de olika behoven hos våra medarbetare och vår verksamhet.

Scandic Business School samarbetar nära med personalgrupper och lokala utbildare inom våra respektive marknader för att maximera effektiviteten i utbildningen. Varje ämnesområde erbjuder en rad kurser för att uppmuntra våra medarbetare på alla nivåer att delta och fortsätta att bygga på de kunskaper som vunnits.

undefined

Utbildningsprogrammen inom Scandic Business School är utformade för klassrum, e-utbildningar och på-jobbet-utbildningar. Utbildningarna är uppdelade i fem områden.

1. Get on Board

Introduktion till Scandic för nya medarbetare. All nödvändig kunskap för att du ska få en mjukstart i organisationen. De här kurserna hjälper dig att prestera på bästa sätt i din nya roll.

2. Commercial

Kurser för att stärka den affärsmässiga och kommersiella kompetensen. Omfattar bland annat försäljning, marknadsföring, revenue management, e-handel och ekonomi.

3. Functional

Utbildning och praktisk träning för alla roller med syfte att stärka Scandic-konceptet. Fokus på att förbättra prestationer, utlärning av konceptrutiner och standardförfaranden. Kurser med tjänstespecifika övningar och övergripande organisations- och systemträning.

4. Service

Service är kärnan i Scandics verksamhet. Kurserna syftar till att behålla vår höga servicenivå och ge medarbetare verktyg för att vara med och vidareutveckla Scandics tjänster och servicekultur – internt såväl som externt.

5. Leadership

Kurser med fokus på att utveckla ledarskaps- och chefskompetens hos medarbetare på olika nivåer i organisationen, bland annat ledarskapsprogram för unga talanger och individer med stor potential samt erfarna ledare.

Vi erbjuder också talangprogram som kan leda vidare till en hotellchefsposition. Runt 50 procent av nyckelpositioner i Scandic tillsätts av interna talanger.

Scandic på Instagram