Scandic

Boka hotell

Kultur och värderingar

Våra värderingar har skapat en unik kultur som gör skillnad!

Grunden för den kultur som kännetecknar Scandic byggdes redan för 50 år sedan när det första Esso Motorhotell etablerades. Även om vi idag är tusentals anställda i sju länder försöker vi hela tiden att leva upp till de drivkrafter som en gång lade grunden för Scandic. Det arvet är vår röda tråd och det styr oss i vår rekrytering av medarbetare.

Grunden är våra fyra värderingar. Alla våra medarbetare tar avstamp från dessa begrepp i sitt dagliga arbete och i alla relationer, såväl interna som externa.

Be caring

Vi är varma och välkomnande och möter alla med öppna armar och öppna sinnen. Och vi bryr oss om människorna, planeten och samhället runtom oss.

Be you

Vi är oss själva, tar vara på varandras unika potential och uppskattar mångfalden i våra olika tankesätt och bakgrunder – precis som vi möter varje gäst som en unik individ.

Be a pro

Vi är pålitliga och levererar hög, konsekvent kvalitet i allt vi gör. Men vi går också längre än vad som förväntas av oss, och vet att nyckeln till framgång handlar om att fokusera på varje liten detalj och en ständig strävan efter att gå från att vara bra till att vara världsklass.

Be bold

Vi vågar göra saker annorlunda, bryta våra invanda beteenden och ägna mer tid åt att blicka framåt än bakåt – och strävar på så sätt efter att vara en inspiration för våra gäster, varandra, våra ägare och samhället i stort.

undefined

Scandic på Instagram