Scandic

Boka hotell

Grand Central by Scandic, Stockholm, SverigeGrand Central by Scandic, Stockholm, Sverige

Styrkor

  • Aktiv på en attraktiv nordisk hotellmarknad.
  • Starkaste varumärket i Norden och en välinvesterad hotellportfölj.
  • Kommersiell och operativ ledare genom starkt fokus och effektivitet.
  • Attraktiv affärsmodell med rörliga hyror och kontroll över hela värdekedjan.
  • Tillväxtmöjligheter genom nuvarande hotellportfölj samt genom expansion av nätverket.