Logotype

Boka hotell

Känslighetsanalys

En förändring av RevPAR får på grund av rörliga hyror och rörliga kostnader cirka 40-60 procent genomslag på EBITDA.

Baserat på koncernens resultat för 2015 och förutsatt att alla andra faktorer än RevPAR är oförändrade, bedömer bolaget att en ökning eller minskning av RevPAR motsvarande en procent skulle ge ett genomslag på EBITDA på cirka 30-50 MSEK på årsbasis, där det högre värdet avser en förändring helt driven av genomsnittligt rumspris, medan det lägre avser en förändring helt driven av beläggningsgrad.