Scandic

Boka hotell

Megatrender

Rese- och turistnäringen är en av världens största branscher. Enligt branschorganisationer såsom Visita förväntas tillväxten under kommande år vara högre än för ekonomin i stort.

Det intra-nordiska resandet förväntas öka och därtill kommer att antalet utländska turister sedan millennieskiftet har ökat mer i norra Europa än i Europa som helhet.

Utvecklingen inom hotellbranschen drivs av ett antal faktorer, varav makroekonomiska faktorer som BNP-utvecklingen är de mest framträdande, vilka driver efterfrågan genom exempelvis affärsresor, turism, kongresser och konferenser. Andra makroekonomiska faktorer som driver efterfrågan på hotell är befolkningstillväxt, sysselsättning och konsumtionsbenägenhet inom branschen och marknaden i stort.

BNP-tillväxten i de nordiska länderna förväntas vara stabil även under kommande år och Norden gynnas av makroekonomiska faktorer som ett ökat förtroende bland näringslivet och konsumenterna.

Välj språk

Välj typ

Kategorier

Tack. Du kommer att få ett e-postmeddelande för att aktivera din prenumeration.