Scandic

Boka hotell

Finansiella mål

Scandic har antagit följande medellånga till långsiktiga finansiella mål:
  • Årlig genomsnittlig nettoomsättningstillväxt om minst fem procent sett över en hel konjunkturcykel, exklusive eventuella förvärv och samgåenden
  • En genomsnittlig justerad EBITDA-marginal om minst elva procent sett över en hel konjunkturcykel
  • En nettoskuldsättningsgrad i relation till justerad EBITDA-multipel 2-3x