Scandic

Boka hotell

undefined

Rapporter & riktlinjer

Scandic stödjer FN:s Global Compact och vi arbetar utifrån dess tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption. Vi bidrar också till att utveckla hållbarhets­arbetet i hela hotellbranschen, bland annat genom vårt deltagande i branchorganisationen Sustainable Hospitality Alliance, tidigare ITP, International Tourism Partnership.

Scandic jobbar aktivt för att bidra till Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Vår upppförandekod som gäller alla anställda utgår från de tio principerna i FN:s Global Compact, för områden som anti-korruption, arbetsmiljö, miljö, och mänskliga rättigheter.

Hållbarhets­rapport

Hållbarhets­redovisningen är integrerad i årsredovisningen i enlighet med GRI G4 på en självdeklarerad nivå. Årsredovisningar för 2015 och framåt finns tillgängliga på sidan.

Policydokument och riktlinjer

Miljöpolicy, Uppförandekod, Uppförandekod för leverantörer och Mångfald- och inkluderingspolicy, så väl som Scandics riktlinjer för hållbara inköp är bifogade på sidan.

Visselblåsartjänst

Visselblåsartjänsten finns till för att för att man ska kunna anmäla större fel på Scandic. Du kan rapportera oegentligheter genom att kontakta Director Sustainable Business på Scandic. Om du inte vill vara öppen med din rapportering går det bra att använda den här länken för att komma till rapporteringssystemet där du kan vara anonym.

Kontakt