Boka hotell

Finansiell översikt

  Jan-mar Jan-mar Jan-dec Apr-mar
MSEK 2018 2017 2017 2017/2018
Finansiella nyckeltal        
Nettoomsättning 3 791,0 3 095,0 14 582,0 15 278,0
Justerat EBITDA 115,0 154,0 1 570,0 1 530,0
Justerad EBITDA-marginal, % 3,0 5,0 10,8 10,0
EBITDA 88,0 137,0 1 473,0 1 424,0
EBIT (Rörelseresultat) -110,0 6,0 925,0 809,0
Resultat före skatt -146,0 -31,0 800,0 686,0
Periodens resultat -141,0 -34,0 711,0 604,0
Resultat per aktie, SEK -1,4 -0,4 6,9 5,8
Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA, LTM 2,8 1,8 2,3 2,8
Hotellrelaterade nyckeltal        
RevPAR (Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum), SEK 572,0 596,0 680,0 668,0
ARR (Genomsnittligt pris), SEK 979,0 978,0 1 012,0 1 011,0
OCC (Beläggningsgrad), % 58,5 60,9 67,1 66,1
Antal rum vid periodens utgång 50 784,0 40 750,0 49 983,0 50 784,0

  Jan-mar Jan-mar Jan-dec Apr-mar
MSEK 2018 2017 2017 2017/2018
Finansiella nyckeltal        
Nettoomsättning 3 791,0 3 095,0 14 582,0 15 278,0
Justerat EBITDA 115,0 154,0 1 570,0 1 530,0
Justerad EBITDA-marginal, % 3,0 5,0 10,8 10,0
EBITDA 88,0 137,0 1 473,0 1 424,0
EBIT (Rörelseresultat) -110,0 6,0 925,0 809,0
Resultat före skatt -146,0 -31,0 800,0 686,0
Periodens resultat -141,0 -34,0 711,0 604,0
Resultat per aktie, SEK -1,4 -0,4 6,9 5,8
Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA, LTM 2,8 1,8 2,3 2,8
Hotellrelaterade nyckeltal        
RevPAR (Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum), SEK 572,0 596,0 680,0 668,0
ARR (Genomsnittligt pris), SEK 979,0 978,0 1 012,0 1 011,0
OCC (Beläggningsgrad), % 58,5 60,9 67,1 66,1
Antal rum vid periodens utgång 50 784,0 40 750,0 49 983,0 50 784,0