Boka hotell

Finansiell översikt

MSEK Jul-sep
 2019
Jul-sep
2018
Jan-sep
2019
Jan-sep
2018
Jan-dec
2018
Okt-sep 2018/2019
Periodens resultat 387 396 597 513 678 762
Skatter 104 74 140 85 132 187
Finansiella intäkter och kostnader 308 43 909 130 173 952
EBIT 799 513 1 646 728 983 1 901
Avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar 818 220 2 377 630 870 2 617
EBITDA 1 617 733 4 023 1 358 1 853 4 518
Jämförelsestörande poster - 13 -168 118 141 -145
Öppningskostnader 21 20 67 89 92 70
Effekt av finansiell leasing, fasta och garanterade hyreskostnader -813 -31 -2 380 -96 -129 -2 413
Justerat EBITDA 823 736 1 542 1 469 1 957 2 030
 
Nettoomsättning 5 195 4 874 14 114 13 412 18 007 18 709
EBIT-marginal 15,4% 10,5% 11,7% 5,4% 5,5% 10,2%
EBITDA-marginal 31,1% 15,0% 28,5% 10,1% 10,3% 24,1%
Justerad EBITDA-marginal 15,8% 15,1% 10,9% 11,0% 10,9% 10,9%
MSEK Jul-sep
 2019
Jul-sep
2018
Jan-sep
2019
Jan-sep
2018
Jan-dec
2018
Okt-sep 2018/2019
Periodens resultat 387 396 597 513 678 762
Skatter 104 74 140 85 132 187
Finansiella intäkter och kostnader 308 43 909 130 173 952
EBIT 799 513 1 646 728 983 1 901
Avskrivningar och nedskrivningar på anläggningstillgångar 818 220 2 377 630 870 2 617
EBITDA 1 617 733 4 023 1 358 1 853 4 518
Jämförelsestörande poster - 13 -168 118 141 -145
Öppningskostnader 21 20 67 89 92 70
Effekt av finansiell leasing, fasta och garanterade hyreskostnader -813 -31 -2 380 -96 -129 -2 413
Justerat EBITDA 823 736 1 542 1 469 1 957 2 030
 
Nettoomsättning 5 195 4 874 14 114 13 412 18 007 18 709
EBIT-marginal 15,4% 10,5% 11,7% 5,4% 5,5% 10,2%
EBITDA-marginal 31,1% 15,0% 28,5% 10,1% 10,3% 24,1%
Justerad EBITDA-marginal 15,8% 15,1% 10,9% 11,0% 10,9% 10,9%