Boka hotell

Finansiell översikt

  Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec Okt-sep
MSEK 2018 2017 2018 2017 2017 2017/2018
Finansiella nyckeltal  
Nettoomsättning 4 874,0 3 974,0 13 412,0 10 839,0 14 582,0 17 155,0
Justerat EBITDA 736,0 622,0 1 469,0 1 237,0 1 570,0 1 802,0
Justerad EBITDA-marginal, % 15,1 15,7 11,0 11,4 10,8 10,5
EBITDA 733,0 625,0 1 358,0 1 194,0 1 473,0 1 637,0
EBIT (Rörelseresultat) 513,0 493,0 728,0 800,0 925,0 852,0
Resultat före skatt 470,0 470,0 598,0 694,0 800,0 704,0
Periodens resultat 396,0 377,0 513,0 552,0 711,0 671,0
Resultat per aktie, SEK 3,8 3,7 5,0 5,3 6,9 6,5
Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA, LTM 2,4 1,7 2,4 1,7 2,3 2,4
Hotellrelaterade nyckeltal
RevPAR (Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum), SEK 766,0 758,0 694,0 693,0 680,0 682,0
ARR (Genomsnittligt pris), SEK 1 043,0 993,0 1 040,0 1 008,0 1 012,0 1 037,0
OCC (Beläggningsgrad), % 73,4 76,4 66,7 68,8 67,1 65,7
Antal rum vid periodens utgång 51 932,0 43 149,0 51 932,0 43 149,0 49 983,0 51 932,0

  Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Jan-dec Okt-sep
MSEK 2018 2017 2018 2017 2017 2017/2018
Finansiella nyckeltal  
Nettoomsättning 4 874,0 3 974,0 13 412,0 10 839,0 14 582,0 17 155,0
Justerat EBITDA 736,0 622,0 1 469,0 1 237,0 1 570,0 1 802,0
Justerad EBITDA-marginal, % 15,1 15,7 11,0 11,4 10,8 10,5
EBITDA 733,0 625,0 1 358,0 1 194,0 1 473,0 1 637,0
EBIT (Rörelseresultat) 513,0 493,0 728,0 800,0 925,0 852,0
Resultat före skatt 470,0 470,0 598,0 694,0 800,0 704,0
Periodens resultat 396,0 377,0 513,0 552,0 711,0 671,0
Resultat per aktie, SEK 3,8 3,7 5,0 5,3 6,9 6,5
Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA, LTM 2,4 1,7 2,4 1,7 2,3 2,4
Hotellrelaterade nyckeltal
RevPAR (Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum), SEK 766,0 758,0 694,0 693,0 680,0 682,0
ARR (Genomsnittligt pris), SEK 1 043,0 993,0 1 040,0 1 008,0 1 012,0 1 037,0
OCC (Beläggningsgrad), % 73,4 76,4 66,7 68,8 67,1 65,7
Antal rum vid periodens utgång 51 932,0 43 149,0 51 932,0 43 149,0 49 983,0 51 932,0