Boka hotell

Finansiell översikt

  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Jul-jun
MSEK 2018 2017 2018 2017 2017 2017/2018
Finansiella nyckeltal  
Nettoomsättning 4 748,0 3 770,0 8 539,0 6 865,0 14 582,0 16 256,0
Justerat EBITDA 618,0 461,0 733,0 615,0 1 570,0 1 688,0
Justerad EBITDA-marginal, % 13,0 12,2 8,6 9,0 10,8 10,4
EBITDA 537,0 432,0 625,0 569,0 1 473,0 1 529,0
EBIT (Rörelseresultat) 325,0 301,0 214,0 307,0 925,0 832,0
Resultat före skatt 275,0 255,0 128,0 224,0 800,0 705,0
Periodens resultat 259,0 209,0 117,0 175,0 711,0 653,0
Resultat per aktie, SEK 2,5 2,0 1,1 1,7 6,9 6,3
Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA, LTM 2,6 1,9 2,6 1,9 2,3 2,6
Hotellrelaterade nyckeltal
RevPAR (Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum), SEK 737,0 719,0 656,0 659,0 680,0 676,0
ARR (Genomsnittligt pris), SEK 1 087,0 1 051,0 1 038,0 1 017,0 1 012,0 1 023,0
OCC (Beläggningsgrad), % 67,8 68,5 63,2 64,8 67,1 66,0
Antal rum vid periodens utgång 51 216,0 42 768,0 51 216,0 42 768,0 49 983,0 51 216,0

  Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Jan-dec Jul-jun
MSEK 2018 2017 2018 2017 2017 2017/2018
Finansiella nyckeltal  
Nettoomsättning 4 748,0 3 770,0 8 539,0 6 865,0 14 582,0 16 256,0
Justerat EBITDA 618,0 461,0 733,0 615,0 1 570,0 1 688,0
Justerad EBITDA-marginal, % 13,0 12,2 8,6 9,0 10,8 10,4
EBITDA 537,0 432,0 625,0 569,0 1 473,0 1 529,0
EBIT (Rörelseresultat) 325,0 301,0 214,0 307,0 925,0 832,0
Resultat före skatt 275,0 255,0 128,0 224,0 800,0 705,0
Periodens resultat 259,0 209,0 117,0 175,0 711,0 653,0
Resultat per aktie, SEK 2,5 2,0 1,1 1,7 6,9 6,3
Räntebärande nettoskuld/justerat EBITDA, LTM 2,6 1,9 2,6 1,9 2,3 2,6
Hotellrelaterade nyckeltal
RevPAR (Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum), SEK 737,0 719,0 656,0 659,0 680,0 676,0
ARR (Genomsnittligt pris), SEK 1 087,0 1 051,0 1 038,0 1 017,0 1 012,0 1 023,0
OCC (Beläggningsgrad), % 67,8 68,5 63,2 64,8 67,1 66,0
Antal rum vid periodens utgång 51 216,0 42 768,0 51 216,0 42 768,0 49 983,0 51 216,0