Boka hotell

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommunikén för 2016 kommer att publiceras torsdagen den 23 februari 2017 kl 07.30. Scandics VD och koncernchef Frank Fiskers presenterar rapporten tillsammans med CFO Jan Johansson i en webbsändning och telefonkonferens kl 09.00 samma dag.