Boka hotell

Erbjudandepriset för Scandics börsintroduktion har fastställts till 67 SEK per aktie – handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

Erbjudandepriset för Scandics börsintroduktion har fastställts till 67 SEK per aktie – handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Läs hela pressmeddelandet: Erbjudandepriset för Scandics börsintroduktion har fastställts till 67 SEK per aktie – handeln på Nasdaq Stockholm inleds idag