Boka hotell

Aktieägare

Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 35 272 812 34,3% 34,3% 766
 - Utländskt ägande 24 545 105 23,8% 23,8% 766
 - Anonymt ägande 10 727 707 10,4% 10,4%  
Svenskt ägande 67 712 263 65,7% 65,7% 14 808
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 15 574
         
Fördelat på        
Utländska konton 35 171 259 34,2% 34,2% 865
Svenska konton 67 813 816 65,8% 65,8% 14 828
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 15 693
         
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav

Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 35 272 812 34,3% 34,3% 766
 - Utländskt ägande 24 545 105 23,8% 23,8% 766
 - Anonymt ägande 10 727 707 10,4% 10,4%  
Svenskt ägande 67 712 263 65,7% 65,7% 14 808
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 15 574
         
Fördelat på        
Utländska konton 35 171 259 34,2% 34,2% 865
Svenska konton 67 813 816 65,8% 65,8% 14 828
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 15 693
         
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav