Boka hotell

Aktieägare

Aktieägare

Fördelning Antal aktier Kapital Röster Antal ägare
Utländskt ägande (EST) 37 102 223 36,0% 36,0% 721
 - Utländskt ägande 23 888 355 23,2% 23,2% 721
 - Anonymt ägande 13 213 868 12,8% 12,8%  
Svenskt ägande 65 882 852 64,0% 64,0% 14 557
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 15 278
       
Fördelat på        
Utländska konton 37 059 088 36,0% 36,0% 822
Svenska konton 65 925 987 64,0% 64,0% 14 581
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 15 403
         
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav