Boka hotell

Aktieägare

Aktieägare

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 43 573 583 42,3% 42,3% 886 5,8%
 - Svenska 36 608 679 35,5% 35,5% 254 1,7%
 - Utländska 6 964 904 6,8% 6,8% 632 4,1%
Fondbolag 32 441 623 31,5% 31,5% 81 0,5%
 - Svenska 19 418 408 18,9% 18,9% 16 0,1%
 - Utländska 13 023 215 12,6% 12,6% 65 0,4%
Svenska Privatpersoner 5 670 537 5,5% 5,5% 14 257 93,3%
Pension & Försäkring 3 157 751 3,1% 3,1% 28 0,2%
 - Svenska 1 724 461 1,7% 1,7% 11 0,1%
 - Utländska 1 433 290 1,4% 1,4% 17 0,1%
Stat, Kommun & Landsting 2 657 814 2,6% 2,6% 8 0,1%
 - Svenska 212 608 0,2% 0,2% 2 0,0%
 - Utländska 2 445 206 2,4% 2,4% 6 0,0%
Investment & Kapitalförvaltning 2 131 740 2,1% 2,1% 3 0,0%
 - Svenska 2 110 000 2,0% 2,0% 2 0,0%
 - Utländska 21 740 0,0% 0,0% 1 0,0%
Stiftelse 138 159 0,1% 0,1% 15 0,1%
 - Svenska 138 159 0,1% 0,1% 15 0,1%
Anonymt ägande 13 213 868 12,8% 12,8%    
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 15 278 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav