Boka hotell

Aktieägare

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 43 543 581 42,3% 42,3% 925 5,9%
 - Svenska 36 614 863 35,6% 35,6% 247 1,6%
 - Utländska 6 928 718 6,7% 6,7% 678 4,4%
Fondbolag 34 961 130 33,9% 33,9% 80 0,5%
 - Svenska 21 224 281 20,6% 20,6% 18 0,1%
 - Utländska 13 736 849 13,3% 13,3% 62 0,4%
Svenska Privatpersoner 5 776 323 5,6% 5,6% 14 513 93,2%
Pension & Försäkring 3 234 242 3,1% 3,1% 29 0,2%
 - Svenska 1 731 650 1,7% 1,7% 10 0,1%
 - Utländska 1 502 592 1,5% 1,5% 19 0,1%
Stat, Kommun & Landsting 2 592 358 2,5% 2,5% 8 0,1%
 - Svenska 237 152 0,2% 0,2% 2 0,0%
 - Utländska 2 355 206 2,3% 2,3% 6 0,0%
Investment & Kapitalförvaltning 2 044 240 2,0% 2,0% 4 0,0%
 - Svenska 2 022 500 2,0% 2,0% 3 0,0%
 - Utländska 21 740 0,0% 0,0% 1 0,0%
Stiftelse 105 494 0,1% 0,1% 15 0,1%
 - Svenska 105 494 0,1% 0,1% 15 0,1%
Anonymt ägande 10 727 707 10,4% 10,4%    
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 15 574 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav

Ägartyp Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Övriga 43 543 581 42,3% 42,3% 925 5,9%
 - Svenska 36 614 863 35,6% 35,6% 247 1,6%
 - Utländska 6 928 718 6,7% 6,7% 678 4,4%
Fondbolag 34 961 130 33,9% 33,9% 80 0,5%
 - Svenska 21 224 281 20,6% 20,6% 18 0,1%
 - Utländska 13 736 849 13,3% 13,3% 62 0,4%
Svenska Privatpersoner 5 776 323 5,6% 5,6% 14 513 93,2%
Pension & Försäkring 3 234 242 3,1% 3,1% 29 0,2%
 - Svenska 1 731 650 1,7% 1,7% 10 0,1%
 - Utländska 1 502 592 1,5% 1,5% 19 0,1%
Stat, Kommun & Landsting 2 592 358 2,5% 2,5% 8 0,1%
 - Svenska 237 152 0,2% 0,2% 2 0,0%
 - Utländska 2 355 206 2,3% 2,3% 6 0,0%
Investment & Kapitalförvaltning 2 044 240 2,0% 2,0% 4 0,0%
 - Svenska 2 022 500 2,0% 2,0% 3 0,0%
 - Utländska 21 740 0,0% 0,0% 1 0,0%
Stiftelse 105 494 0,1% 0,1% 15 0,1%
 - Svenska 105 494 0,1% 0,1% 15 0,1%
Anonymt ägande 10 727 707 10,4% 10,4%    
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 15 574 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav