Boka hotell

Aktieägare

# Ägare SHOT Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Stena 17 947 735 17,4% 17,4%   2019-07-31
2 Rolf Lundström 16 803 800 16,3% 16,3%   2019-07-31
3 AMF Försäkring & Fonder 9 685 000 9,4% 9,4% 1,03% 2019-07-31
4 Swedbank Robur Fonder 5 755 873 5,6% 5,6%   2019-07-31
5 Periscopus AS 5 138 955 5,0% 5,0%   2019-07-31
6 Handelsbanken Fonder 2 660 000 2,6% 2,6%   2019-06-30
7 Dimensional Fund Advisors 2 428 653 2,4% 2,4%   2019-06-30
8 Svolder 2 000 000 1,9% 1,9% -0,09% 2019-07-31
9 Vanguard 1 935 912 1,9% 1,9%   2019-06-30
10 Norges Bank 1 678 647 1,6% 1,6% -0,07% 2019-07-31
11 Baring Asset Management 1 307 951 1,3% 1,3%   2019-06-30
12 Thompson, Siegel & Walmsley LLC 1 211 100 1,2% 1,2%   2019-04-30
13 SEB Fonder 909 266 0,9% 0,9% -0,10% 2019-07-31
14 BlackRock 868 407 0,8% 0,8% 0,02% 2019-07-30
15 Avanza Pension 790 604 0,8% 0,8% 0,04% 2019-07-31
Total top 15   71 121 903 69,1% 69,1% 0,84%  
Övriga   31 863 172 30,9% 30,9% -0,84%  
Totalt   102 985 075 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav

# Ägare SHOT Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Stena 17 947 735 17,4% 17,4%   2019-07-31
2 Rolf Lundström 16 803 800 16,3% 16,3%   2019-07-31
3 AMF Försäkring & Fonder 9 685 000 9,4% 9,4% 1,03% 2019-07-31
4 Swedbank Robur Fonder 5 755 873 5,6% 5,6%   2019-07-31
5 Periscopus AS 5 138 955 5,0% 5,0%   2019-07-31
6 Handelsbanken Fonder 2 660 000 2,6% 2,6%   2019-06-30
7 Dimensional Fund Advisors 2 428 653 2,4% 2,4%   2019-06-30
8 Svolder 2 000 000 1,9% 1,9% -0,09% 2019-07-31
9 Vanguard 1 935 912 1,9% 1,9%   2019-06-30
10 Norges Bank 1 678 647 1,6% 1,6% -0,07% 2019-07-31
11 Baring Asset Management 1 307 951 1,3% 1,3%   2019-06-30
12 Thompson, Siegel & Walmsley LLC 1 211 100 1,2% 1,2%   2019-04-30
13 SEB Fonder 909 266 0,9% 0,9% -0,10% 2019-07-31
14 BlackRock 868 407 0,8% 0,8% 0,02% 2019-07-30
15 Avanza Pension 790 604 0,8% 0,8% 0,04% 2019-07-31
Total top 15   71 121 903 69,1% 69,1% 0,84%  
Övriga   31 863 172 30,9% 30,9% -0,84%  
Totalt   102 985 075 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav