Boka hotell

Aktieägare

Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 67 712 263 65,7% 65,7% 14 808 92,2%
USA 9 190 174 8,9% 8,9% 38 0,2%
Norge 8 751 289 8,5% 8,5% 243 1,5%
Storbritannien 2 905 456 2,8% 2,8% 24 0,1%
Schweiz 681 399 0,7% 0,7% 19 0,1%
Övriga 3 016 787 2,9% 2,9% 442 2,8%
Anonymt ägande 10 727 707 10,4% 10,4%    
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 15 574 97,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav

Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 67 712 263 65,7% 65,7% 14 808 92,2%
USA 9 190 174 8,9% 8,9% 38 0,2%
Norge 8 751 289 8,5% 8,5% 243 1,5%
Storbritannien 2 905 456 2,8% 2,8% 24 0,1%
Schweiz 681 399 0,7% 0,7% 19 0,1%
Övriga 3 016 787 2,9% 2,9% 442 2,8%
Anonymt ägande 10 727 707 10,4% 10,4%    
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 15 574 97,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav