Boka hotell

Aktieägare

Aktieägare

Land Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
Sverige 65 882 852 64,0% 64,0% 14 557 92,4%
Norge 8 609 771 8,4% 8,4% 210 1,3%
USA 8 228 571 8,0% 8,0% 38 0,2%
Storbritannien 3 160 919 3,1% 3,1% 24 0,2%
Schweiz 876 977 0,9% 0,9% 17 0,1%
Övriga 3 012 117 2,9% 2,9% 432 2,7%
Anonymt ägande 13 213 868 12,8% 12,8%    
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 15 278 97,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav