Boka hotell

Aktieägare

Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 500 1 371 969 1,3% 1,3% 13 544 87,0%
501 - 1000 766 280 0,7% 0,7% 938 6,0%
1001 - 2500 961 691 0,9% 0,9% 576 3,7%
2501 - 5000 775 722 0,8% 0,8% 217 1,4%
5001 - 10000 841 135 0,8% 0,8% 110 0,7%
10001 - 25000 1 333 309 1,3% 1,3% 83 0,5%
25001 - 50000 1 066 408 1,0% 1,0% 31 0,2%
50001 - 100000 1 209 265 1,2% 1,2% 17 0,1%
100001 - 250000 4 026 344 3,9% 3,9% 24 0,2%
250001 - 500000 4 855 160 4,7% 4,7% 13 0,1%
500001 - 1000000 6 496 459 6,3% 6,3% 9 0,1%
1000001 - 2500000 10 562 263 10,3% 10,3% 6 0,0%
2500001 - 5000000 2 660 000 2,6% 2,6% 1 0,0%
5000001 - 10000000 20 579 828 20,0% 20,0% 3 0,0%
10000001 - 34 751 535 33,7% 33,7% 2 0,0%
Anonymt ägande 10 727 707 10,4% 10,4%    
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 15 574 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav

Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 500 1 371 969 1,3% 1,3% 13 544 87,0%
501 - 1000 766 280 0,7% 0,7% 938 6,0%
1001 - 2500 961 691 0,9% 0,9% 576 3,7%
2501 - 5000 775 722 0,8% 0,8% 217 1,4%
5001 - 10000 841 135 0,8% 0,8% 110 0,7%
10001 - 25000 1 333 309 1,3% 1,3% 83 0,5%
25001 - 50000 1 066 408 1,0% 1,0% 31 0,2%
50001 - 100000 1 209 265 1,2% 1,2% 17 0,1%
100001 - 250000 4 026 344 3,9% 3,9% 24 0,2%
250001 - 500000 4 855 160 4,7% 4,7% 13 0,1%
500001 - 1000000 6 496 459 6,3% 6,3% 9 0,1%
1000001 - 2500000 10 562 263 10,3% 10,3% 6 0,0%
2500001 - 5000000 2 660 000 2,6% 2,6% 1 0,0%
5000001 - 10000000 20 579 828 20,0% 20,0% 3 0,0%
10000001 - 34 751 535 33,7% 33,7% 2 0,0%
Anonymt ägande 10 727 707 10,4% 10,4%    
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 15 574 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav