Boka hotell

Aktieägare

Aktieägare

Storleksklass Antal aktier Kapital Röster Antal kända ägare Andel av kända ägare
1 - 500 1 345 850 1,3% 1,3% 13 315 87,2%
501 - 1000 763 049 0,7% 0,7% 922 6,0%
1001 - 2500 864 938 0,8% 0,8% 525 3,4%
2501 - 5000 799 562 0,8% 0,8% 221 1,4%
5001 - 10000 839 656 0,8% 0,8% 111 0,7%
10001 - 25000 1 260 603 1,2% 1,2% 77 0,5%
25001 - 50000 996 620 1,0% 1,0% 29 0,2%
50001 - 100000 1 172 144 1,1% 1,1% 16 0,1%
100001 - 250000 4 987 179 4,8% 4,8% 30 0,2%
250001 - 500000 4 554 522 4,4% 4,4% 12 0,1%
500001 - 1000000 5 900 817 5,7% 5,7% 8 0,1%
1000001 - 2500000 10 539 167 10,2% 10,2% 6 0,0%
2500001 - 5000000 3 560 000 3,5% 3,5% 1 0,0%
5000001 - 10000000 17 435 565 16,9% 16,9% 3 0,0%
10000001 - 34 751 535 33,7% 33,7% 2 0,0%
Anonymt ägande 13 213 868 12,8% 12,8%    
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 15 278 100,0%
           
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav