Boka hotell

Aktieägare

Aktieägare

# Ägare SHOT Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Rolf Lundström 16 803 800 16,3% 16,3%   2018-07-31
2 Stena 15 583 260 15,1% 15,1%   2018-07-31
3 Periscopus AS 5 138 955 5,0% 5,0%   2018-07-31
4 AMF Försäkring & Fonder 5 000 000 4,9% 4,9%   2018-07-31
5 Swedbank Robur Fonder 3 686 640 3,6% 3,6%   2018-07-31
6 Handelsbanken Fonder 2 710 000 2,6% 2,6%   2018-06-30
7 Norges Bank 1 998 221 1,9% 1,9% 0,03% 2018-07-31
8 Svolder 1 827 849 1,8% 1,8% 0,03% 2018-07-31
9 Vanguard 1 778 190 1,7% 1,7%   2018-06-30
10 SEB Fonder 1 635 168 1,6% 1,6%   2018-07-31
11 Dimensional Fund Advisors 1 439 230 1,4% 1,4%   2018-06-30
12 Catella Fonder 1 156 844 1,1% 1,1% -0,18% 2018-07-31
13 Tredje AP-fonden 1 042 030 1,0% 1,0% 0,02% 2018-07-31
14 Hawk Ridge Management LLC 989 251 1,0% 1,0%   2018-04-20
15 Baring Asset Management 881 299 0,9% 0,9%   2018-04-30
Total top 15 61 670 737 59,9% 59,9% -0,10%  
Övriga 41 314 338 40,1% 40,1% 0,10%  
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav