Boka hotell

Aktieägare

Aktieägare

# Ägare SHOT Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Stena 17 714 035 17,2% 17,2% 0,85% 2018-11-30
2 Rolf Lundström 16 803 800 16,3% 16,3%   2018-11-30
3 AMF Försäkring & Fonder 5 454 436 5,3% 5,3% 0,37% 2018-11-30
4 Periscopus AS 5 138 955 5,0% 5,0%   2018-11-30
5 Handelsbanken Fonder 4 960 000 4,8% 4,8%   2018-10-31
6 Swedbank Robur Fonder 3 946 707 3,8% 3,8% 0,14% 2018-11-30
7 Svolder 2 009 563 2,0% 2,0%   2018-11-30
8 Vanguard 1 831 887 1,8% 1,8%   2018-10-31
9 Norges Bank 1 808 247 1,8% 1,8% 0,01% 2018-11-30
10 Dimensional Fund Advisors 1 738 239 1,7% 1,7%   2018-09-30
11 SEB Fonder 1 350 089 1,3% 1,3% -0,31% 2018-11-30
12 Baring Asset Management 1 236 078 1,2% 1,2%   2018-07-31
13 Thompson, Siegel & Walmsley LLC 1 233 400 1,2% 1,2%   2018-08-31
14 Lombard Odier 990 527 1,0% 1,0%   2018-06-30
15 Hawk Ridge Management LLC 989 251 1,0% 1,0%   2018-04-20
Total top 15 67 205 214 65,3% 65,3% 1,06%  
Övriga 35 779 861 34,7% 34,7% -1,06%  
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav