Boka hotell

Aktieägare

# Ägare SHOT Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Stena 17 947 735 17,4% 17,4%   2019-08-31
2 Rolf Lundström 16 803 800 16,3% 16,3%   2019-08-31
3 AMF Försäkring & Fonder 10 100 000 9,8% 9,8% 0,40% 2019-08-31
4 Swedbank Robur Fonder 5 755 873 5,6% 5,6%   2019-08-31
5 Periscopus AS 5 138 955 5,0% 5,0%   2019-08-31
6 Handelsbanken Fonder 2 535 000 2,5% 2,5%   2019-07-31
7 Dimensional Fund Advisors 2 446 659 2,4% 2,4%   2019-07-31
8 Svolder 2 000 000 1,9% 1,9%   2019-08-31
9 Vanguard 1 939 515 1,9% 1,9%   2019-07-31
10 Norges Bank 1 676 596 1,6% 1,6% 0,00% 2019-08-31
11 Baring Asset Management 1 305 092 1,3% 1,3%   2019-07-31
12 Thompson, Siegel & Walmsley LLC 1 211 100 1,2% 1,2%   2019-04-30
13 SEB Fonder 909 266 0,9% 0,9%   2019-08-31
14 BlackRock 875 360 0,8% 0,8% 0,01% 2019-08-29
15 Avanza Pension 831 277 0,8% 0,8% 0,04% 2019-08-31
Total top 15 71 476 228 69,4% 69,4% 0,45%  
Övriga 31 508 847 30,6% 30,6% -0,45%  
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav

# Ägare SHOT Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Stena 17 947 735 17,4% 17,4%   2019-08-31
2 Rolf Lundström 16 803 800 16,3% 16,3%   2019-08-31
3 AMF Försäkring & Fonder 10 100 000 9,8% 9,8% 0,40% 2019-08-31
4 Swedbank Robur Fonder 5 755 873 5,6% 5,6%   2019-08-31
5 Periscopus AS 5 138 955 5,0% 5,0%   2019-08-31
6 Handelsbanken Fonder 2 535 000 2,5% 2,5%   2019-07-31
7 Dimensional Fund Advisors 2 446 659 2,4% 2,4%   2019-07-31
8 Svolder 2 000 000 1,9% 1,9%   2019-08-31
9 Vanguard 1 939 515 1,9% 1,9%   2019-07-31
10 Norges Bank 1 676 596 1,6% 1,6% 0,00% 2019-08-31
11 Baring Asset Management 1 305 092 1,3% 1,3%   2019-07-31
12 Thompson, Siegel & Walmsley LLC 1 211 100 1,2% 1,2%   2019-04-30
13 SEB Fonder 909 266 0,9% 0,9%   2019-08-31
14 BlackRock 875 360 0,8% 0,8% 0,01% 2019-08-29
15 Avanza Pension 831 277 0,8% 0,8% 0,04% 2019-08-31
Total top 15 71 476 228 69,4% 69,4% 0,45%  
Övriga 31 508 847 30,6% 30,6% -0,45%  
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav