Boka hotell

Aktieägare

# Ägare SHOT Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Stena 17 947 735 17,4% 17,4%   2019-10-31
2 Rolf Lundström 16 803 800 16,3% 16,3%   2019-10-31
3 AMF Försäkring & Fonder 10 825 000 10,5% 10,5% 0,70% 2019-10-31
4 Swedbank Robur Fonder 5 805 437 5,6% 5,6% -0,01% 2019-10-31
5 Periscopus AS 5 138 955 5,0% 5,0%   2019-10-31
6 Handelsbanken Fonder 2 385 000 2,3% 2,3%   2019-09-30
7 Dimensional Fund Advisors 2 291 307 2,2% 2,2%   2019-09-30
8 Svolder 2 000 000 1,9% 1,9%   2019-10-31
9 Vanguard 1 952 878 1,9% 1,9%   2019-09-30
10 Norges Bank 1 739 647 1,7% 1,7% 0,06% 2019-10-31
11 Thompson, Siegel & Walmsley LLC 1 211 100 1,2% 1,2%   2019-04-30
12 Baring Asset Management 920 548 0,9% 0,9%   2019-09-30
13 BlackRock 854 371 0,8% 0,8% -0,01% 2019-10-31
14 Avanza Pension 750 099 0,7% 0,7% -0,10% 2019-10-31
15 XACT Fonder 732 373 0,7% 0,7%   2019-09-30
Total top 15   71 358 250 69,3% 69,3% 0,64%  
Övriga   31 626 825 30,7% 30,7% -0,64%  
Totalt   102 985 075 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav

# Ägare SHOT Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Stena 17 947 735 17,4% 17,4%   2019-10-31
2 Rolf Lundström 16 803 800 16,3% 16,3%   2019-10-31
3 AMF Försäkring & Fonder 10 825 000 10,5% 10,5% 0,70% 2019-10-31
4 Swedbank Robur Fonder 5 805 437 5,6% 5,6% -0,01% 2019-10-31
5 Periscopus AS 5 138 955 5,0% 5,0%   2019-10-31
6 Handelsbanken Fonder 2 385 000 2,3% 2,3%   2019-09-30
7 Dimensional Fund Advisors 2 291 307 2,2% 2,2%   2019-09-30
8 Svolder 2 000 000 1,9% 1,9%   2019-10-31
9 Vanguard 1 952 878 1,9% 1,9%   2019-09-30
10 Norges Bank 1 739 647 1,7% 1,7% 0,06% 2019-10-31
11 Thompson, Siegel & Walmsley LLC 1 211 100 1,2% 1,2%   2019-04-30
12 Baring Asset Management 920 548 0,9% 0,9%   2019-09-30
13 BlackRock 854 371 0,8% 0,8% -0,01% 2019-10-31
14 Avanza Pension 750 099 0,7% 0,7% -0,10% 2019-10-31
15 XACT Fonder 732 373 0,7% 0,7%   2019-09-30
Total top 15   71 358 250 69,3% 69,3% 0,64%  
Övriga   31 626 825 30,7% 30,7% -0,64%  
Totalt   102 985 075 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav