Boka hotell

Aktieägare

Aktieägare

# Ägare SHOT Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Rolf Lundström 16 803 800 16,3% 16,3%   2018-06-30
2 Stena 15 583 260 15,1% 15,1%   2018-06-30
3 Periscopus AS 5 138 955 5,0% 5,0%   2018-06-30
4 AMF Försäkring & Fonder 5 000 000 4,9% 4,9% 0,24% 2018-06-30
5 Swedbank Robur Fonder 3 686 640 3,6% 3,6% 0,06% 2018-06-30
6 Handelsbanken Fonder 2 710 000 2,6% 2,6% 0,45% 2018-06-30
7 Investec Asset Management 2 203 136 2,1% 2,1%   2018-06-30
8 Norges Bank 1 972 221 1,9% 1,9% 0,33% 2018-06-30
9 Svolder 1 800 000 1,7% 1,7% 0,15% 2018-06-30
10 Vanguard 1 726 807 1,7% 1,7%   2018-05-31
11 SEB Fonder 1 635 168 1,6% 1,6%   2018-06-30
12 Dimensional Fund Advisors 1 390 423 1,4% 1,4% 0,02% 2018-06-30
13 Catella Fonder 1 337 791 1,3% 1,3% 0,31% 2018-06-30
14 Tredje AP-fonden 1 020 554 1,0% 1,0% 0,29% 2018-06-30
15 Hawk Ridge Management LLC 989 251 1,0% 1,0%   2018-04-20
Total top 15 62 998 006 61,2% 61,2% 1,86%  
Övriga 39 987 069 38,8% 38,8% -1,86%  
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 0,00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav