Boka hotell

Aktieägare

# Ägare SHOT Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Stena 17 947 735 17,4% 17,4%   2019-12-31
2 Rolf Lundström 16 803 800 16,3% 16,3%   2019-12-31
3 AMF Försäkring & Fonder 11 500 000 11,2% 11,2%   2019-12-31
4 Swedbank Robur Fonder 5 849 624 5,7% 5,7% 0,04% 2019-12-31
5 Periscopus AS 5 138 955 5,0% 5,0%   2019-12-31
6 Handelsbanken Fonder 2 835 000 2,8% 2,8% 0,29% 2019-12-31
7 Dimensional Fund Advisors 2 011 835 2,0% 2,0%   2019-11-30
8 Svolder 2 000 000 1,9% 1,9% -0,02% 2019-12-31
9 Vanguard 1 987 302 1,9% 1,9%   2019-11-30
10 Norges Bank 1 739 647 1,7% 1,7%   2019-12-31
11 Thompson, Siegel & Walmsley LLC 1 211 100 1,2% 1,2%   2019-04-30
12 BlackRock 895 696 0,9% 0,9% 0,01% 2019-12-31
13 JP Morgan Asset Management 773 650 0,8% 0,8%   2019-11-30
14 XACT Fonder 745 193 0,7% 0,7% 0,02% 2019-12-31
15 Baring Asset Management 724 077 0,7% 0,7%   2019-11-30
Total top 15   72 163 614 70,1% 70,1% 0,35%  
Övriga   30 821 461 29,9% 29,9% -0,35%  
Totalt   102 985 075 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav

# Ägare SHOT Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Stena 17 947 735 17,4% 17,4%   2019-12-31
2 Rolf Lundström 16 803 800 16,3% 16,3%   2019-12-31
3 AMF Försäkring & Fonder 11 500 000 11,2% 11,2%   2019-12-31
4 Swedbank Robur Fonder 5 849 624 5,7% 5,7% 0,04% 2019-12-31
5 Periscopus AS 5 138 955 5,0% 5,0%   2019-12-31
6 Handelsbanken Fonder 2 835 000 2,8% 2,8% 0,29% 2019-12-31
7 Dimensional Fund Advisors 2 011 835 2,0% 2,0%   2019-11-30
8 Svolder 2 000 000 1,9% 1,9% -0,02% 2019-12-31
9 Vanguard 1 987 302 1,9% 1,9%   2019-11-30
10 Norges Bank 1 739 647 1,7% 1,7%   2019-12-31
11 Thompson, Siegel & Walmsley LLC 1 211 100 1,2% 1,2%   2019-04-30
12 BlackRock 895 696 0,9% 0,9% 0,01% 2019-12-31
13 JP Morgan Asset Management 773 650 0,8% 0,8%   2019-11-30
14 XACT Fonder 745 193 0,7% 0,7% 0,02% 2019-12-31
15 Baring Asset Management 724 077 0,7% 0,7%   2019-11-30
Total top 15   72 163 614 70,1% 70,1% 0,35%  
Övriga   30 821 461 29,9% 29,9% -0,35%  
Totalt   102 985 075 100,0% 100,0% 0.00%  
             
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav