Logotype

Bestille hotell

Mangfoldoginkluderingerenhjertesakfoross.jpeg

- Mangfold og inkludering er en hjertesak for oss

Nyheter | 3 des., 2020 | 10:00 CET
3. desember markeres FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Norges Handikapforbund (NHF) bruker dagen til å sette fokus på fordommer og jobbe for holdningsendring.

3. desember markeres FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Norges Handikapforbund (NHF) bruker dagen til å sette fokus på fordommer og jobbe for holdningsendring.

FNs internasjonale dag for funksjonshemmede gir mulighet til å rette søkelyset mot viktige saker for denne gruppen, og i år er det holdningsendring som er fokus for NHF. Diskriminering av funksjonshemmede kommer i mange former, og for Scandic har det vært viktig å bygge ned fysiske barrierer og gjøre våre hoteller tilgjengelige både for ansatte og gjester.'

Les også: Slik var Scandics markering i 2019

- Mangfold og inkludering er en hjertesak for oss, og omfatter så mye mer enn bare kjønn, alder og etnisitet. Scandic er en hotellkjede for alle, og da er det viktig å sørge for at alle har tilgang på våre fasiliteter, sier HR-direktør Elin Ekrol.

Stadig flere tilgjengelighetsrom
Scandic har en tilgjengelighetsstandard bestående av 159 punkter, som er laget ved å følge gjestens reise fra parkeringsplassen og gjennom hele hotellet. 105 av disse punktene er obligatoriske for alle hoteller, mens alle punktene må følges når vi pusser opp eller åpner nye hoteller.

I løpet av 2020 har det kommet en rekke nye tilgjengelighetsrom på våre hoteller, og flere er på vei.

  • Scandic Voss åpnet dørene i slutten av januar med 22 tilgjengelighetsrom
  • Scandic Helsfyr gjenåpnet etter renovering og utvidelse 2. november, og utvidet blant annet med 27 tilgjengelighetsrom. Totalt er det nå 41 slike rom
  • Scandic Victoria Lillehammer åpnet for fullt etter utvidelse og renovering 1. desember 2020 og har nå 21 tilgjengelighetsrom
  • Scandic Sortland og Scandic Hamar åpner etter planen i første kvartal av 2021 og vil ha henholdsvis 20 og 24 tilgjengelighetsrom

- Personer med funksjonshemninger har ikke alltid vært like godt inkludert i det norske samfunnet. I Scandic utfordrer vi oss selv på dette, og ønsker å være en foregangsorganisasjon i arbeidet for tilgjengelighet, sier Ekrol.

- Nedsatt funksjonsevne er ikke det samme som nedsatt arbeidsevne. Vi jobber for å finne gode arbeidsplasser for mennesker med fysiske funksjonshemninger, og for å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv, fortsetter hun.

Samfunnsproblem
NHF anslår at om lag 15 prosent av befolkningen har en eller annen funksjonsnedsettelse. De viser også til at sysselsettingsprosenten blant folk med nedsatt funksjonsevne er på 43 prosent, mens den er på 74 prosent i befolkningen generelt.

-Det er svært mange med nedsatt funksjonsevne som ufrivillig står utenfor arbeidslivet, og det er noe vi som samfunn må ta på alvor og jobbe med. Kan man jobbe og vil man jobbe, så bør man så absolutt få mulighet til å jobbe, sier Ekrol.

- I over 20 år har ulike regjeringer jobbet for et mer inkluderende arbeidsliv, men resultatene uteblir. Per i dag er det flere enn 100 000 funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet som ønsker å jobbe, og det er flere enn i fjor. Så lenge man ikke ser på funksjonshemmede som ressurser, vil man heller ikke få resultater, sier forbundsleder i Norges Handikapforbund, Tove Linnea Brandvik.

Holdningsendring
For Norges Handikapforbund er 2020 det store holdningsendringsåret, og dette temaet er også fokus for markeringen 3. desember.

Koronasituasjonen setter sine begrensninger, men for å inkludere flest mulig og samtidig ivareta smittevern, satser de i år på en digital markering med livesending, appeller, filmvisninger og innslag fra hele landet.

- I Norges Handikapforbund markerer vi FNs internasjonale dag for funksjonshemmede ved å ta et oppgjør med de holdningene som skaper hindringer for oss. Holdninger om at vi er annerledes og annenrangs. Tanken om at vi er utgiftsposter i stedet for menneskelige ressurser, sier Brandvik og legger til:

- Gjennom landsdekkende digitale markeringer skal vi vise tydelig at vi vil komme slike holdninger til livs. Vi skal brenne, begrave og makulere ord og uttrykk som signaliserer at vi er feil og ikke teller med.

Scandic har tradisjon for å markere FNs internasjonale dag for funksjonshemmede, og gjennomførte i fjor en «Funkis takeover», der fem mennesker med nedsatt funksjonsevne overtok stillinger på Scandic Flesland og Scandic Ørnen for en dag. Målet med dette var å sette søkelys på mangfold og bidra til et mer inkluderende arbeidsliv. Grunnet koronasituasjonen blir det ikke ordinær markering i år, men vi er med og støtter opp digitalt. 

Images

  • Mangfoldoginkluderingerenhjertesakfoross.jpeg
  • Scandicfrstadigfleretilgjengelighetsrom.jpeg

Prenumerera

Jeg godkjenner at Scandic Hotels Group håndterer mine personlige opplysninger. Se brukervilkår og vår integritetspolicy for å lese mer om hvordan vi håndterer personopplysninger.

Takk skal du ha. Du vil motta en e-postmelding for å aktivere abonnementet ditt.

Contact