Logotype

Bestille hotell

Bærekraftrapport for første halvår 2013: Scandic best i klassen

Pressemelding | Bærekraft | 3 sep., 2013 | 10:58 CEST
Hotellkjeden Scandic bruker mindre vann og energi, og har i tillegg redusert mengden avfall fra sine hoteller kraftig.

Hotellkjeden Scandic bruker mindre vann og energi, og har i tillegg redusert mengden avfall fra sine hoteller kraftig. 

Energiforbruket er redusert med 0,42 %, vannforbruket med 3,26 % og mengden usortert avfall med hele 10,17 % viser bærekraftrapporten for første halvår.–Miljøarbeidet er noe mange snakker om, men i Scandic har vi en lang tradisjon for å faktisk gjøre noe med det. Vi legger listen høyt, og har blant annet et mål om null-utslipp av CO2 innen år 2025 fra våre virksomheter, sier administrerende direktør Svein Arild Steen-Mevold i Scandic Norge.

Mindre karbonutslipp og matavfall i Norge
Det eneste negative tallet i den nye rapporten er at karbonutslippet økte med 4,71 %. Grunnen til det er at Scandics eksterne fjernvarmeleverandører har økt bruken av fossile brensler. Scandic håper i fremtiden å kunne påvirke energiselskapene til å bruke mindre fossile brensler.–For oss i Norge har utslippet av karbon falt med 9 %. I tillegg har vi kuttet mengden matavfall med hele 27 %. Det viser at vi har kommer svært langt med vårt arbeid for å kaste mindre mat, sier Steen-Mevold.Siden våren 2013 har Scandic arbeidet aktivt med såkalt waste management på samtlige av sine hoteller. Gjennom opplæring, bedre kontroll på innkjøp og produksjon, og informasjon til gjestene er målet å redusere avfallet fra frokosten fra 90 gram per gjest til maks 50 gram per gjest.

Mindre ”fotavtrykk”
Hotellkjeden måler sitt miljøarbeid hver måned for å sørge for å holde kontrollen med blant annet bruken av vann, energi, mengden avfall og karbondioksid. Arbeidet resulterer i et bedre miljø, og har også gitt Scandic flere utmerkelser og priser for sitt arbeid.– Scandic lykkes med å skape et mindre miljøfotavtrykk ved at vi satser på opplæring av våre medarbeidere, bedre rutiner, og at vi alltid tenker miljø med når vi gjør innkjøp. Resultatene viser at smartere innkjøp, bedre teknisk utstyr og flinke ansatte gjør at vi hele tiden blir mer miljøvennlige. Vi er kanskje ikke de som roper høyest om miljøarbeidet vårt, men vi er definitivt blant de som gjør mest, sier Steen-Mevold. 

Forbedringer som påvirker miljøet
I første halvår av 2013 har Scandic gjennomført en rekke nye tiltak som påvirker miljø- og klimabelastningen i positiv retning. Noen eksempler er nye energigjerrige og miljømerkede TV-skjermer, mindre matavfall, og ombygginger og oppgraderinger av hoteller som gir mer energieffektivitet. I dag er allerede 15 av Scandics 20 hoteller i Norge Svanemerket.–Scandic Kristiansand Bystranda hotell er et godt eksempel på hvordan vi jobber med miljøsatsingen også før vi åpner nye hoteller. Bystranda oppfylte allerede ved åpningen de strenge miljøkravene til Svanemerket. Det er resultatet av en miljøsmart bygning, tilpasset drift og et høyt kunnskapsnivå blant de ansatte, sier Steen-Mevold.

Prises for sitt miljøarbeid
Scandic har for tredje året på rad blitt kåret til den hotellkjeden som gjør mest for miljøet av svenske forbrukere. Det viser undersøkelsen Sustainable Brands, som hvert år undersøker og rangerer hvordan bedrifter arbeider med sitt miljø- og sosiale ansvar. Scandic har også blitt tildelt den internasjonale prisen ”Gold Medal” av Global Business Travel Association som en reiseleverandør som setter miljøarbeidet på kartet.

Scandics bærekraftarbeid
I 1993 startet Scandic med å utarbeide et bærekraftprogram som anses som det beste i bransjen. Et viktig moment i programmet er at alle beslutninger som tas i den daglige driften skal gjennomsyres av miljømessige, økonomiske og sosiale hensyn.Mer informasjon om Scandics bærekraftarbeidNøkkeltall for januar til august 2013
2012 per gjestedøgn
2013 per gjestedøgn
Endring av totalverdi*
Usortert avfall, kg
0,49
0,46
-10,17%
Energiforbruk, KWh
47,32
49,20
-0,42%
Vannforbruk, liter
203,43
205,50
-3,26%
Karbondioksidutslipp, kg**
2,21
2,42
4,71

* Scandics totale forbruk, uavhengig av gjestedøgn.**Grunnen til at kulldioksidutslippet har økt med 4,71 % er at Scandic sine fjernvarmeleverandører har økt sin bruk av fossile brensler.
Scandic håper i fremtiden å kunne påvirke energiselskapene til å bruke mindre fossile brensler.


For mer informasjon, kontakt:
Tine Birkeland, Country Marketing Manager, Scandic Hotels: +47 922 11 936


Images

  • Sustainability.gif

Prenumerera

Jeg godkjenner at Scandic Hotels Group håndterer mine personlige opplysninger. Se brukervilkår og vår integritetspolicy for å lese mer om hvordan vi håndterer personopplysninger.

Takk skal du ha. Du vil motta en e-postmelding for å aktivere abonnementet ditt.

Contact