Finansiell information

För att endast se pressmeddelanden som offentliggjorts enligt lag eller andra regelverk, vänligen välj ”Börsmeddelanden” nedan. Gäller offentliggöranden från och med den 3 juli 2016.

Show:

Februari 2018

Vagn Sørensen lämnar sitt uppdrag som ordförande och ledamot i Scandics styrelse

Vagn Sørensen lämnar sitt uppdrag som ordförande och ledamot i Scandics styrelse

Vagn Sørensen har meddelat Scandics valberedning att han inte står till förfogande som styrelseordförande eller ledamot från och med årsstämman 2018.
Inbjudan till presentation av Scandics bokslutskommuniké 2017

Inbjudan till presentation av Scandics bokslutskommuniké 2017

Scandic Hotels Group bjuder in till en webbsänd presentation av bokslutskommunikén 2017 kl 09.00 den 20 februari. Rapporten kommer att publiceras kl 07.30 samma dag.

Januari 2018

Scandic förutser lägre resultat för fjärde kvartalet

Scandic förutser lägre resultat för fjärde kvartalet

-Avvikelsen är hänförlig till lägre resultat i den svenska verksamheten samt kostnader av engångskaraktär för centrala funktioner.