Valberedningar

Valberedning 2017

Valberedning 2017

En valberedning inför årsstämman 2017 bildades i samråd med bolagets största aktieägare och i enlighet med instruktioner från Scandics bolagsstämma.