Boka hotell
Scandic Rubinen, Göteborg, Sverige

Revisorer

Vid årsstämman den 10 maj 2017 omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (i egenskap av registrerat revisionsbolag) för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

PricewaterhouseCoopers AB har varit bolagets revisor sedan 2012.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.