Boka hotell

Finansiell översikt

Nyckeltal Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
MSEK 2016 2015 2016 2015
Finansiella nyckeltal
Nettoomsättning 3 463,0 3 085,0 13 082,0 12 192,0
Nettoomsättningstillväxt, % 12,3 2,9 7,3 12,6
Nettoomsättningstillväxt LFL, % 6,6 12,3 6,6 7,7
Justerat EBITDAR 1 330,0 1 105,0 4 896,0 4 406,0
Justerat EBITDA 457,0 332,0 1 513,0 1 246,0
Justerad EBITDA-marginal, % 13,2 10,8 11,6 10,2
EBITDA 453,0 270,0 1 462,0 1 114,0
EBIT (Rörelseresultat) 317,0 153,0 925,0 613,0
Hotellrelaterade nyckeltal
RevPAR (Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum), SEK 638,7 576,3 643,3 601,3
ARR (Genomsnittligt pris), SEK 1 021,7 942,6 976,1 933,9
OCC (Beläggningsgrad), % 62,5 61,1 65,9 64,4
Antal rum 41 572,0 40 920,0 41 572,0 40 920,0

Nyckeltal Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
MSEK 2016 2015 2016 2015
Finansiella nyckeltal
Nettoomsättning 3 463,0 3 085,0 13 082,0 12 192,0
Nettoomsättningstillväxt, % 12,3 2,9 7,3 12,6
Nettoomsättningstillväxt LFL, % 6,6 12,3 6,6 7,7
Justerat EBITDAR 1 330,0 1 105,0 4 896,0 4 406,0
Justerat EBITDA 457,0 332,0 1 513,0 1 246,0
Justerad EBITDA-marginal, % 13,2 10,8 11,6 10,2
EBITDA 453,0 270,0 1 462,0 1 114,0
EBIT (Rörelseresultat) 317,0 153,0 925,0 613,0
Hotellrelaterade nyckeltal
RevPAR (Genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum), SEK 638,7 576,3 643,3 601,3
ARR (Genomsnittligt pris), SEK 1 021,7 942,6 976,1 933,9
OCC (Beläggningsgrad), % 62,5 61,1 65,9 64,4
Antal rum 41 572,0 40 920,0 41 572,0 40 920,0