Boka hotell
Scandic Berlin Potsdamer Platz, Berlin, Tyskland

Ersättning till ledamöter i styrelsen och dess utskott

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman efter förslag från valberedningen.

Vid bolagsstämman den 10 maj 2017 beslutades att styrelsens ledamöter ska, på årsbasis, vara berättigade till arvode enligt följande: ersättning om 720 000 SEK (700 000 SEK) till styrelsens ordförande, 500 000 SEK till styrelsens vice ordförande (i det fall en sådan utses) och 330 000 SEK (320 000 SEK) vardera för resterande stämmovalda styrelseledamöter.

Därutöver är revisionsutskottets ordförande berättigad till 150 000 SEK (oförändrat) och de andra medlemmarna av revisionsutskottet till 50 000 SEK vardera (oförändrat).

Ersättningsutskottets ordförande är berättigad till 100 000 SEK (oförändrat) och resterande medlemmar av ersättningsutskottet till 50 000 SEK vardera (oförändrat).