Boka hotell

Aktieägare

Aktieägare

# Ägare SHOT Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Rolf Lundström 16 803 800 16,3% 16,3%   2017-09-30
2 Stena 15 026 982 14,6% 14,6%   2017-09-30
3 Handelsbanken Fonder 5 656 595 5,5% 5,5% -0,10% 2017-09-30
4 SEB Fonder inkl. Lux 2 889 928 2,8% 2,8% 0,01% 2017-09-30
5 Investec Asset Management 2 536 562 2,5% 2,5% 0,04% 2017-09-30
6 Swedbank Robur Fonder 1 719 297 1,7% 1,7%   2017-09-30
7 Svolder 1 602 500 1,6% 1,6%   2017-09-30
8 Principal Global Investors 1 373 290 1,3% 1,3%   2017-08-31
9 JP Morgan Asset Management 1 351 830 1,3% 1,3%   2017-08-31
10 Tredje AP-fonden 1 197 706 1,2% 1,2%   2017-09-30
11 Goldman Sachs Asset Management 884 935 0,9% 0,9% 0,02% 2017-09-30
12 Florida Retirement System 861 209 0,8% 0,8%   2017-06-30
13 Länsförsäkringar Fonder 763 363 0,7% 0,7% 0,01% 2017-09-30
14 Catella Fonder 751 167 0,7% 0,7%   2017-09-30
15 Norron Fonder 732 513 0,7% 0,7% 0,00% 2017-09-30
Total top 15   54 151 677 52,6% 52,6% -0,01%  
Övriga   48 833 398 47,4% 47,4% 0,01%  
Totalt   102 985 075 100,0% 100,0% 0,00%  

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav