Boka hotell

Aktieägare

Aktieägare

# Ägare SHOT Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Rolf Lundström 16 803 800 16,3% 16,3%   2017-07-31
2 Stena 15 026 982 14,6% 14,6%   2017-07-31
3 Handelsbanken Fonder 6 256 595 6,1% 6,1% -0,10% 2017-07-31
4 SEB Fonder inkl. Lux 2 856 792 2,8% 2,8% 0,36% 2017-07-31
5 Investec Asset Management 2 489 745 2,4% 2,4% -0,18% 2017-07-31
6 AMF Försäkring & Fonder 1 917 032 1,9% 1,9% -0,87% 2017-07-31
7 Lannebo Fonder 1 744 421 1,7% 1,7% 0,01% 2017-07-31
8 Swedbank Robur Fonder 1 719 297 1,7% 1,7%   2017-07-31
9 Svolder 1 602 500 1,6% 1,6% 0,00% 2017-07-31
10 Principal Global Investors 1 276 489 1,2% 1,2%   2017-06-30
11 Tredje AP-Fonden 1 247 706 1,2% 1,2%   2017-07-31
12 JP Morgan Asset Management 1 227 483 1,2% 1,2%   2017-06-30
13 Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S 885 000 0,9% 0,9%   2016-09-30
14 Catella Fonder 801 167 0,8% 0,8%   2017-07-31
15 Länsförsäkringar Fonder 754 543 0,7% 0,7% 0,03% 2017-07-31
Total top 15   56 609 552 55,0% 55,0% -0,76%  
Övriga   46 375 523 45,0% 45,0% 0,76%  
Totalt   102 985 075 100,0% 100,0% 0,00%  

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav