Boka hotell

Aktieägare

Aktieägare

# Ägare SHOT Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Rolf Lundström 16 803 800 16,3% 16,3%   2018-03-31
2 Stena 15 576 982 15,1% 15,1%   2018-03-31
3 Periscopus AS 5 138 955 5,0% 5,0%   2018-03-31
4 AMF Försäkring & Fonder 4 550 000 4,4% 4,4% 0,29% 2018-03-31
5 Swedbank Robur Fonder 2 583 634 2,5% 2,5% 0,02% 2018-03-31
6 Investec Asset Management 2 139 693 2,1% 2,1% -0,10% 2018-03-31
7 SEB Fonder 1 853 025 1,8% 1,8% -0,44% 2018-03-31
8 Vanguard 1 723 255 1,7% 1,7%   2018-02-28
9 Handelsbanken Fonder 1 510 000 1,5% 1,5% -1,12% 2018-03-31
10 Svolder 1 500 855 1,5% 1,5%   2018-03-31
11 Norges Bank 1 425 109 1,4% 1,4% -0,11% 2018-03-31
12 Dimensional Fund Advisors 1 163 748 1,1% 1,1% 0,16% 2018-03-31
13 Goldman Sachs Asset Management 884 935 0,9% 0,9%   2018-03-31
14 Florida Retirement System Trust Fund 861 209 0,8% 0,8%   2017-06-30
15 Tredje AP-fonden 742 030 0,7% 0,7%   2018-03-31
Total top 15 58 457 230 56,8% 56,8% -1,29%  
Övriga 44 527 845 43,2% 43,2% 1,29%  
Totalt 102 985 075 100,0% 100,0% 0,00%  

Rolf Lundström genom Novobis och privat innehav